Nowi aplikanci w samorządzie ? egzamin wstępny na aplikację 2019

0

Na kilka miesięcy po odbywających się ślubowaniach radców prawnych w kalendarzu samorządowym przyjdzie czas na przeprowadzenie kolejnego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin tego egzaminu.

Na podstawie ustawy o radcach prawnych Minister Sprawiedliwości wyznaczył oficjalnie termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na 28 września Tego dnia tysiące młodych prawników ? absolwentów wydziałów prawa, będzie próbowało dołączyć do samorządu radców prawnych. Zdający będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, który będzie się składał ze 150 zamkniętych pytań. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 z nich otworzy kandydatom drogę do przyszłej kariery zawodowej.

I choć samorząd zawodowy radców prawnych nie miałby prawa bytu bez nowych aplikantów, aplikanci będący w trakcie swojego szkolenia z niepokojem patrzą na rozrastającą się nieustannie konkurencję.

? Wśród moich znajomych z aplikacji panuje przekonanie, że rynek prawniczy jest przesycony ? mówi aplikantka drugiego roku aplikacji w Warszawie. ? Z każdym kolejnym rokiem przybywa prawników z uprawnieniami. Moim zdaniem prawnik w dzisiejszych czasach musi wykazywać się niezwykłymi zdolnościami adaptacyjnymi na rynku ? przekonuje aplikantka. ? Ważne jest, aby na jak najwcześniejszym etapie swojego kształcenia próbować odszukać pomysł na swoją zawodową przyszłość. Przy odrobinie kreatywności, ciężkiej pracy i chęci rozwoju osobistego prawnik będzie mógł jednak poradzić sobie na rynku.

Liczba kandydatów na aplikacje jest ściśle związana z liczbą osób, które starają się dostać na studia prawnicze. Jak wynika z zebranych po rekrutacjach na studia danych, prawo pozostaje ciągle jednym z najbardziej obleganych kierunków na uniwersytetach. Na jedno miejsce w tym roku chciało się dostać średnio około czterech osób. Najbardziej obleganymi studiami prawniczymi okazały się studia prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Wrocławski. O jedno miejsce ubiegało się tam ponad osiem osób. Dość dużo osób chciało studiować prawo na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tu o jedno miejsce walczyło sześć osób.

Przedstawiciele samorządu uspokajają jednak, żestatystycznie zauważalny jest coroczny spadek kandydatów na aplikacje prawnicze przy równoczesnym stabilizowaniu się wyników na porównywalnym poziomie. Tendencja ta pozwala samorządom prawniczym na lepsze planowanie szkoleń.

28 września swoich sił podczas egzaminu wstępnego będą próbować także kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i komorniczą. Od lat największą popularnością cieszy się jednak aplikacja radcowska. Zdaniem przedstawicieli samorządu radcowskiego to efekt wysokiego poziomu merytorycznego i praktycznego szkolenia oraz uniwersalności zawodu radcy prawnego.

Wypracowana przez lata jakość aplikacji radcowskiej wynika z faktu, że przedstawiciele samorządu radcowskiego zdają sobie sprawę, że jednym z jego podstawowych zadań jest szkolenie aplikantów, a celem aplikacji radcowskiej ? przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Osoby, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów i uiszczenie opłaty za egzamin do 14 sierpnia. Co ważne termin ten nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi w tym roku 1125 zł. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony jest wykaz dokumentów, które należy przedłożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwej rady okręgowej izby radców prawnych, aby móc przystąpić do egzaminu.

Prawnicy, którzy otrzymają z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnieni ? w okresie dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu ? do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji. Egzamin wstępny na aplikację radcowską w obecnej formule od kilkunastu lat organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości z udziałem okręgowych izb radców prawnych. Wcześniej rekrutacją zajmowały się samodzielnie samorządy.

W poprzednim roku test podczas egzaminu radcowskiego zdało w całym kraju 1911 spośród 3674 zdających, czyli ok. 52% Dla porównania w 2017 r. do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 4286 osób, zdały 2342 osoby, co stanowiło 54,6% (w 2016 r. zdawalność wyniosła 40,4%).?