V Forum Aplikantów Radcowskich

0

W dniach 11?13 maja 2018 roku w Olsztynie odbyło się V Forum Aplikantów Radcowskich, zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Tematem przewodnim forum były propozycje zmian w aplikacji radcowskiej.

Forum otworzyła dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Katarzyna Skrodzka-Sadowska, witając gości i aplikantów w stolicy Warmii. W swojej krótkiej wypowiedzi wskazała, że prowadzenie aplikacji jest dla samorządu ważnym elementem jego działalności, stąd też samorząd radców prawnych chce wsłuchiwać się w sugestie i potrzeby aplikantów związane z prowadzeniem aplikacji i jak najlepszym przygotowaniem aplikantów do wykonywania zawodu radcy prawnego. Pani dziekan nie ukrywała także, iż celem Forum jest również integracja uczestników. W dalszej kolejności głos zabrali: wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych Michał Korwek, dziekan Rady OIRP w Warszawie i jednocześnie przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KIRP Włodzimierz Chro?s?cik.

Po rozpoczęciu oficjalnej części nadszedł czas na tę najważniejszą: przedstawienie aplikantów i Izb, które reprezentują. Części tej, tradycyjnie już, towarzyszyło wiele śmiechu i zabawy. Przygotowana przez gospodarzy z Olsztyna prezentacja multimedialna pozwoliła uczestnikom nie tylko na poznanie miasta (nie wychodząc z hotelu), ale także na zapoznanie się z wieloma osiągnięciami Izby Olsztyńskiej! Pozostali aplikanci również prześcigali się w jak najlepszym i najzabawniejszym przedstawieniu swoich Izb.

Podczas pierwszego dnia omówione zostały założenia zmian w Regulaminie oraz Programie aplikacji.

Drugi dzień Forum aplikanci rozpoczęli od udziału w szkoleniach, które ? zgodnie z przedstawioną propozycją zmian w programie aplikacji, zakresem i tematyką ? mają stanowić stały punkt zajęć aplikacji radcowskiej. Szkolenia te przeprowadzili:

  1. Dr Karolina Brylska ? pt. ?Sztuka prezentacji i przekonywania?,
  2. Dr hab. Ryszard Sowiński ? pt. ?Umiejętności marketingowe i menedżerskie radców prawnych?,
  3. Dr hab. Jacek Wasilewski ? pt. ?Retoryka, erystyka, etykieta wykonywania zawodu?.

Aplikanci pozytywnie ocenili tematykę szkoleń oraz wskazali na potrzebę wprowadzenia do programu aplikacji tzw. szkoleń miękkich. Umiejętności nabyte w trakcie szkoleń postanowili wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Po szkoleniach przyszedł czas na burzę mózgów i szeroką dyskusję ? aplikanci musieli zmierzyć się z opracowaniem następujących zagadnień: idealny patron, idealne zajęcia, aplikant w samorządzie. W tym celu zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe. Wyniki ich rozważań przedstawione zostały zaproszonym gościom z władz Krajowych i Okręgowych Samorządu Radcowskiego. Wszystkiemu przysłuchiwał się Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Maciej Bobrowicz, który podziękował uczestnikom Forum za owocne obrady oraz wskazał m.in. na konieczność organizacji spotkań takich jak Forum, gdzie aplikanci radcowscy mają możliwość przedstawienia problemów, z którymi spotykają się na co dzień, w ramach odbywanej aplikacji radcowskiej, ich przedyskutowania oraz wypracowania wspólnych rozwiązań.

Po tak pracowitym dniu wszyscy udali się na uroczystą kolację, gdzie mogli się bliżej poznać, zintegrować oraz wymienić doświadczeniami. Zabawa trwała do białego rana!

W imieniu dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej oraz organizatorów V Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Radcowskich dziękujemy wszystkim aplikantom oraz władzom KIRP za tak aktywny i owocny udział w obradach! Przychylamy się przy tym do zgłoszonego przez aplikantów postulatu, żeby każde kolejne Forum odbywało się właśnie w Olsztynie! Pogodę na przyszły rok już zamówiliśmy! Dziękujemy!