Twinning prawników Wschodu i Zachodu

0

Prawnicy z 15 krajów Europy i Azji spotkali się 12 września 2020 r. po raz drugi z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) w ramach Twinningu Prawników Wschodu i Zachodu. Współorganizatorami, poza AEA-EAL, były także rada adwokacka Odessy (Ukraina), OIRP w Gdańsku oraz Rada Europy. 

Twinning wpisuje się w statutowe cele działalności AEA-EAL promowania europejskiej koncepcji zawodu prawnika wśród koleżanek i kolegów spoza Unii Europejskiej, którzy w świetle zmienionego w 2017 r. statutu stowarzyszenia mogą być również naszymi członkami.

Ze względu na pandemię twinning miał formę czterogodzinnej konferencji online składającej się z dwóch części:

? seminarium poświęconemu wirtualnym firmom prawniczym i nowym technologiom oraz

? networkingu służącemu wymianie aktualnych informacji i doświadczeń, związanych z nadzwyczajną sytuacją w okresie pandemii.

W wystąpieniu otwierającym wydarzenie r. pr. Maria Ślązak, prezydent AEA-EAL, podkreśliła jego przewodnią ideę ? łączenie prawników Wschodu i Zachodu nie tylko na niwie zawodowej, lecz także budowanie relacji osobistych poprzez aktywności networkingowe oraz przyjmowanie uczestników twinningu w domach lokalnych prawników. Choć konferencja online ograniczała te możliwości, to jednak była bardzo ważna dla podtrzymywania kontaktów i przyjaźni nawiązanych w Gdańsku w ubiegłym roku, 
a także stanowiła znaczący wkład w poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania wirtualnych firm prawniczych.

Pierwsza część spotkania została podzielona na trzy panele: 1. Wirtualna firma prawnicza i jej funkcjonowanie, moderowany przez Aleksa Tallona, partnera wirtualnej kancelarii w Brukseli; 2. Etyka zawodowa w odniesieniu do e-firm i e-prawników, moderowany przez Olgę Dzhaburiyę, wicedziekan adwokatury w Odessie oraz 3. Użycie nowych technologii w kontekście zrównoważonego rozwoju, moderowany przez Annę Wyrzykowską, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA). 

Warto też wspomnieć udział prof. Wojciecha Wiewiórowskiego, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który był prelegentem w panelu poświęconym etyce, a także wystąpienie przedstawicielki Rady Europy Lilit Daneghian-Bossler, która podkreśliła, że promowanie etycznego wykorzystania nowych technologii jest jednym z zadań tej instytucji, i wskazała na szereg rekomendacji i zaleceń Rady Europy w tym obszarze, włączając tegoroczne rekomendacje Komitetu Ministrów CM/REC(2020)1 w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka.

Pozostali paneliści reprezentowali takie kraje jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Hiszpania, Kazachstan, Mołdawia, Szwajcaria i Włochy.

HOŁD DLA TURECKIEJ ADWOKAT

Drugą część twinningu rozpoczął specjalny gość ? adwokat Özkan Yücel, dziekan rady adwokackiej w Izmirze, który wystąpił w związku z tragiczną śmiercią więzionej adwokat Ebru Timtik, zmarłej po 238-dniowym strajku głodowym w walce o prawo do sprawiedliwego procesu sądowego. Wspomnienie zmarłej koleżanki wygłosił Juan Nú?ez, były prezydent AEA-EAL, a uczestnicy uczcili jej pamięć oklaskami na stojąco.

Następnie głos zabrali reprezentanci poszczególnych samorządów i organizacji prawniczych, przekazując informacje o istotnych wydarzeniach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych w ich krajach.Na zakończenie wszyscy wyrazili nadzieję, że kolejny twinning będzie miał już tradycyjną formę.