Prezes KRRP wybrany

0

Pod zapowiedzianym w zjazdowym przemówieniu hasłem budowania nowoczesnego, skutecznego i niezależnego samorządu radców prawnych przez najbliższe cztery lata przewodniczył mu będzie radca prawny WŁODZIMIERZ CHRÓŚCIK z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Nowy Prezes działa w samorządzie radców prawnych od 2007 r.: jako członek Rady OIRP w Warszawie VII kadencji; w VIII kadencji Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie nadzorujący sprawy aplikacji i informatyzacji oraz w IX i X kadencji Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Obecnie pełni w samorządzie na szczeblu okręgowym funkcję Wicedziekana Rady.

Od wielu lat zajmuje się kształceniem kolejnych roczników aplikantów radcowskich. Jest odpowiedzialny za organizację egzaminu radcowskiego i wstępnego na aplikację. Pełnił funkcję członka komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jest autorem kompleksowych zmian w systemie kształcenia aplikantów w izbie warszawskiej. Wdrożył nowoczesny system informatyczny, który umożliwia radcom prawnym i aplikantom obsługę za pośrednictwem internetu spraw związanych z wykonywaniem zawodu, doskonaleniem zawodowym oraz aplikacją. 

Na szczeblu krajowym pełnił funkcję Wiceprezesa KRRP VIII i IX kadencji i przewodniczącego Komitetu Stałego ds. Nowych Technologii, a następnie przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii. W X kadencji członek Prezydium KRRP i przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego. W latach 2012?2019 sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP.

W ramach działalności samorządowej zrealizował wiele inicjatyw wspierających radców prawnych w wykonywaniu zawodu. Jest pomysłodawcą uruchomienia ogólnopolskiej internetowej wyszukiwarki radców prawnych (www.rejestrradców.pl), będącej oficjalną bazą danych o radcach w skali kraju. 

Najnowszymi projektami, którym przewodniczył, są ogólnopolska platforma szkoleniowa EAR  z  bogatą ofertą specjalistycznych szkoleń online oraz funkcjonująca w izbie warszawskiej platforma ułatwiająca klientom wyszukiwanie radców prawnych ? ?szukajradcy.pl?. Jest również inicjatorem wydania praktycznych publikacji z zakresu nowych technologii dla prawników.

Włodzimierz Krzysztof Chróścik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.). W 2005 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Poza działalnością samorządową od 2006 r. prowadzi kancelarię radców prawnych. Zajmuje się w szczególności świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego, w tym prawnych aspektów działalności operacyjnej spółek, a także spraw korporacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Jest autorem licznych publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych, a także prelegentem na konferencjach naukowych z tych dziedzin. 

? Wierzę, że rzetelną pracą i skutecznymi metodami działania przekonam radców prawnych, że zasługuję na powierzony mi mandat ? mówił Włodzimierz Chróścik po dokonanym wyborze na Prezesa KRRP. ? Mam nadzieję, że będzie to dobra kadencja i gdy spotkamy się za cztery lata, z dumą przedstawimy z niej sprawozdanie.

Obszerny wywiad z Włodzimierzem Chróścikiem, nowym Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, ukaże się w styczniowym numerze ?Radcy Prawnego?.