Główny Rzecznik Dyscyplinarny XI Kadencji

0

XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wybrał radcę prawnego GERARDA DŹWIGAŁĘ z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wybrany na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego XI kadencji Gerard Dźwigała niemal od początku swojej przynależności do samorządu zawodowego był zaangażowany w prace samorządu i organów dyscyplinarnych. Od 2007 r. był nieprzerwanie delegatem na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, zaś w latach 2007?2020 członkiem okręgowego sądu dyscyplinarnego izby warszawskiej. W okresie 2014?2020 kierował pracami tego sądu jako jego przewodniczący. W tym czasie każdego roku wpływało do OSD OIRP w Warszawie kilkaset spraw. Również w kilkuset sprawach dyscyplinarnych przewodniczył i orzekał. 

Odznaczony srebrną i złotą odznaką ?Zasłużony dla samorządu radców prawnych? oraz Temidą OIRP w Warszawie.

W tym czasie uczestniczył także w pracach Komisji Etyki przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz w pracach zespołu przygotowującego zmiany Kodeksu Etyki Radców prawnych (2014 r.). Jest również współautorem komentarza do Kodeksu Etyki Radców Prawnych (red. T. Scheffler, wyd. C.H.Beck). Uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnych na aplikacji radcowskiej z zakresu etyki i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.

Gerard Dźwigała ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1999 r. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskał wpis na listę radców prawnych w 2005 r. 

W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym, karnoskarbowym, ubezpieczeń społecznych i finansów. Ma uprawnienia doradcy podatkowego. Wykonuje zawód radcy prawnego w spółce, doradzając klientom oraz reprezentując ich interesy w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych, jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi, cywilnymi i Sądem Najwyższym oraz jako obrońca w sprawach karnoskarbowych. 

Jest współautorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (red. M. Ślifirczyk, wyd. LexisNexis), autorem artykułów prasowych i specjalistycznych o tematyce podatkowej, publikowanych na łamach m.in. ?Rzeczpospolitej?, ?Przeglądu Podatkowego? czy ?Prawa Bankowego?, a także prelegentem na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.