CHCEMY ZAPRZYJAŹNIAĆ OBYWATELKI I OBYWATELI Z TOGĄ Z NIEBIESKIM ŻABOTEM

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem.

Jakie kluczowe przesłania towarzyszą kampanii realizowanej przez KRRP w tej kadencji?

Nasza kampania, prowadzona pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki – szukajradcy.pl”, ma na celu podkreślenie, że radca prawny jest nie tylko ekspertem w rozwiązywaniu prawnych problemów, ale również przewodnikiem, który może bezpiecznie prowadzić przez wszystkie trudności związane z prawem. Przypominamy, że niezależnie od skali czy natury problemu prawnego najlepszą strategią jest skorzystanie z profesjonalnej, merytorycznej i etycznej pomocy, jaką oferują radcowie prawni. Chcemy, by to przesłanie było równoznaczne z przekonaniem, że radca prawny to nie tylko obrońca w sądzie, ale przede wszystkim zaufany ekspert, który pomaga znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania prawne, pozwalając uniknąć potencjalnych przyszłych problemów. Dzięki radcy prawnemu każdy, kto stoi przed wyzwaniem prawnym, może czuć się prowadzony spokojnie i w poczuciu bezpieczeństwa – zamiast samotnie błądzić po meandrach prawa.

Jaką rolę odgrywają izby okręgowe w strategii promowania zawodu radcy prawnego na poziomie lokalnym?

Absolutnie kluczową. Izby okręgowe realizują wiele własnych, ważnych, regionalnych inicjatyw, a dodatkowo mogą wzmacniać i poszerzać zasięg działań promocyjnych realizowanych przez KRRP. Potrafią bardzo dobrze adaptować naszą ogólnopolską strategię do specyfiki lokalnych społeczności. To swoiste ambasady zawodu radcy prawnego w regionach, które skutecznie informują, edukują i promują zawód. Bardzo się cieszę ze wsparcia izb okręgowych dla działań KRRP, dziękuję za wszystkie udostępnienia, maksymalizowanie efektów kampanii. I proszę o więcej, bo nadal jest kilka izb, z których radcowie prawni sygnalizują, że można byłoby jeszcze lepiej koncentrować się na promocji zawodu, także przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez Krajową Izbę.

Jakie wyzwania identyfikuje pan jako najistotniejsze przy promowaniu zawodu radcy prawnego i jak Krajowa Rada Radców Prawnych zamierza je uwzględniać w swoich przyszłych działaniach?

Ciągle aktualne wyzwania to niedostateczna świadomość prawna obywateli i zbyt mała gotowość do korzystania z profesjonalnych usług prawnych w sytuacjach problemów prawnych. Działania promocyjne, jakie od kilku lat prowadzimy, mają na celu zmianę tego stanu rzeczy. Chcemy zaprzyjaźniać obywatelki i obywateli z togą z niebieskim żabotem, przypominać, że radca prawny pomaga w kancelarii, w firmie, w urzędzie i na sali sądowej. Musimy przy tym uwzględniać alternatywne i niestety często szkodliwe źródła pomocy prawnej, z jakich korzystają klienci – niewiarygodne treści internetowe oraz firmy paraprawne działające poza granicami etyki zawodowej profesjonalnych pełnomocników. Wyjaśniamy odbiorcom naszych działań edukacyjnych i promocyjnych, że w sytuacji, gdy ryzykujemy naszym majątkiem, a czasem nawet zdrowiem, nie warto polegać na pseudoekspertach, tylko sięgnąć po pewną, sprawdzoną pomoc. I z jednej strony przekonujemy do tej postawy, a z drugiej prowadzimy do prostego rozwiązania, czyli wyszukiwarki szukajradcy.pl, w której można w kilka minut znaleźć rzetelne wsparcie w problemach prawnych.

Działania promocyjne to ważny, ale i kosztowny punkt w budżecie KRRP. W jaki sposób mierzycie efektywność tych działań, by ocenić jakość tej inwestycji?

Zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi mierzymy efektywność każdego działania promocyjnego, a narzędzia tego pomiaru dobieramy w zależności od typu ocenianej aktywności. W przypadku działań z influencerami sprawdzamy np. zasięgi treści edukacyjnych, które współtworzymy z tymi osobami, i interakcje, jakie te treści wywołały. W przypadku kampanii promocyjnej oprócz zasięgów weryfikujemy też rozpoznawalność marki, treści kampanijnych i marki szukajradcy.pl w dwóch grupach docelowych: wśród przedsiębiorców i osób fizycznych. W tego typu badaniach stosujemy rozmaite miary, oceniamy też ewolucję efektów w czasie. Co najważniejsze – wyniki tych pomiarów wskazują, że idziemy w dobrym kierunku, kluczowe parametry się poprawiają, odbiorcy dostrzegają nasze komunikaty i zapamiętują je. Faktem jest, że najważniejszy cel działań prowadzonych obecnie jest długoterminowy, a więc ich najbardziej namacalne efekty będą widoczne za kilka, kilkanaście lat.