O PIŚMIE

PRENUMERATA

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

ul. Powązkowska 15, 01–797 Warszawa

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

KONTAKT

DWUMIESIĘCZNIK „RADCA PRAWNY” ul. Powązkowska 15, 01–797 Warszawa,

tel. 22 300 86 40

email: radca.prawny@kirp.pl

REKLAMA

  BIURO REKLAMYtel. 22 300 86 40

email: radca.prawny@kirp.pl

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” to pismo samorządu radców prawnych. Jego podstawową formą jest forma elektroniczna. W przypadku chęci otrzymywania papierowej wersji pisma, prosimy o kontakt z Redakcją.

radca.prawny@kirp.pl

WYDAWCA

Krajowa Rada Radców Prawnych ul. Powązkowska 15, 01–797 Warszawa,

REDAKCJA

Jowita Pilarska-Korczak – redaktor naczelny

Tomasz Osiński – zastępca redaktora naczelnego

Klara Szczęsnowicz – sekretarz redakcji

ZESPÓŁ

Tomasz Działyński, Weronika Filiks, Anna Koziura, Justyna Wojdyło

STALE WSPÓŁPRACUJĄ

Bogdan Bugdalski, Wiesława Moczydłowska, Wojciech Tumidalski

ARTYKUŁY

TRZEBA MIEĆ JAKIŚ AZYL

Wiesław Hudyma Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest radcą prawnym od 1989 r. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych (majątkowych i osobowych). Z tego zakresu...

EGZAMIN RADCOWSKI 2022

Radcowie prawni Ukrainie