O PIŚMIE

PRENUMERATA

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­- opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ­- opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

KONTAKT

DWUMIESIĘCZNIK „RADCA PRAWNY” ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa,

tel. 22 300 86 40

email: radca.prawny@kirp.pl

REKLAMA

BIURO REKLAMY
tel. 22 300 86 40

email: radca.prawny@kirp.pl

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” to pismo samorządu radców prawnych. Jego podstawową formą jest forma elektroniczna. W przypadku chęci otrzymywania papierowej wersji pisma, prosimy o kontakt z Redakcją.

radca.prawny@kirp.pl

WYDAWCA

Krajowa Rada Radców Prawnych ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa,

REDAKCJA

Jowita Pilarska-Korczak – redaktor naczelny

Tomasz Osiński – zastępca redaktora naczelnego

Klara Szczęsnowicz – sekretarz redakcji

ZESPÓŁ

Tomasz Działyński, Weronika Filiks, Anna Koziura, Justyna Wojdyło

STALE WSPÓŁPRACUJĄ

Bogdan Bugdalski, Wiesława Moczydłowska

ARTYKUŁY

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Wreszcie zawitała do nas wiosna i z nowymi siłami rzucamy się w wir zawodowych i samorządowych obowiązków. A wiosną, jak zawsze, dużo uwagi poświęcamy naszym aplikantom, by wesprzeć ich w przygotowaniach...

WYBORY SAMORZĄDOWE

STATYSTYCZNY APLIKANT