Z zagranicy

0

Samorządy prawnicze wzywają do przywrócenia niezależności sądownictwa

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz w dniach 20?22 lutego w Wiedniu wziął udział w 48. konferencji przewodniczących europejskich samorządów prawniczych. Przyjęto na niej ważną również dla polskich radców prawnych deklarację.

konferencji uczestniczyli także r. pr. Piotr Bober, członek KRRP, oraz r. pr. Maria Ślązak, członek Komisji Zagranicznej KRRP i KRRP. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali jej prezes adw. Jacek Trela oraz prof. Piotr Kardas.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów prawniczych z Azerbejdżanu, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Anglii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Bułgarii, Irlandii, Litwy, Polski, Portugalii, Austrii, ze Szkocji, z Serbii, ze Słowacji, Słowenii, z Hiszpanii, ze Szwajcarii, z Holandii, Turcji, Ukrainy. CCBE reprezentowała delegacja z Ranko Pelicariciem, szefem CCBE, AEA-EAL było reprezentowane przez Marię Ślązak oraz Monique Stengel. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Association Internationale des Jeunes Avocats ? AIJA, European Law Students Association ?ELSA, Federation des Barreaux ? FBE (z prezydentem Silvią Gimenezem-Salinasem na czele), IBA z prezydentem Horacio Bernardesem-Neto na czele, UIA ? Union Internationale des Avocats ? UIA (z prezydentem Jerome`em C. Rothem).

Tematem tegorocznej konferencji były praworządność, demokracja oraz niezależność zawodów prawniczych.

? Słowo wolność ma wyjątkową wartość dla Polaków. Oznacza wolny kraj, wolnych ludzi. Pokazaliśmy to nie raz. O tę wolność walczyły pokolenia moich rodaków. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Wiednia z komunistycznej wówczas Polski, był rok 1981. I tu wtedy, w Wiedniu, odnalazłem powiew wolności. (?) Kiedy po raz drugi byłem w Wiedniu, był rok 2004 ? stawaliśmy się członkiem Unii Europejskiej, wchodziliśmy do rodziny krajów demokratycznych. W ciągu kilku lat zmieniliśmy swój kraj w demokratyczne, praworządne państwo. Niedawno tysiące z nas poszły w milczącym marszu protestu. Nigdy, naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że będę zmuszony to zrobić ? powiedział podczas swojego wystąpienia Prezes KRRP Maciej Bobrowicz. ? Dziś w wielu krajach Europy podważane są zasady demokracji. Populizm oraz skrajne poglądy zyskują nieoczekiwane poparcie. Obrona wolności staje się problemem w wielu krajach. Jednakże my, prawnicy, bez względu na konsekwencje, które mogą nas spotkać, mamy obowiązek bronić zasad praworządności. Bronić wolności i demokracji. Bo wolność łatwo się traci i niezwykle trudno odzyskuje. (?) Wszyscy razem, niezależnie od poglądów politycznych, musimy odbudować nasze instytucje demokratyczne. Przyszłość należy do nas, ale tylko wówczas, jeżeli będziemy dbać o demokrację ? dodał Prezes KRRP.

Podczas drugiego dnia obrad przedstawiciele samorządów prawniczych przyjęli deklarację, w której wzywają instytucje europejskie i władze krajowe do pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi w celu ochrony i przywrócenia niezależności sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Europie. 

W deklaracji podkreślono, że środowisko prawnicze nie będzie milczało, nadal będzie się wzajemnie wspierać i pozostanie zjednoczone w obliczu obecnych wyzwań populizmu i naruszeń praworządności. Sygnatariusze wyrażają pełne poparcie dla członków polskich zawodów prawniczych, wobec których skierowano represyjne środki dyscyplinarne. Deklaracja wzywa również do udziału w Marszu Tóg Europejskich, którego celem jest wyrażenie w sercu Europy poparcia dla praworządności, rozdziału władzy, niezależnego sądownictwa i praw podstawowych. O terminie marszu poinformujemy niebawem. 

WYROK TSUE W SPRAWACH POŁĄCZONYCH C-515/17 P I C561/17 P UNIWERSYTET WROCŁAWSKI I POLSKA/AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (REA)

Trybunał przyznał rację KIRP

Po odbytej 11 czerwca 2019 r. rozprawie, w której wzięli udział pełnomocnicy Krajowej Izby Radców Prawnych, oraz wydanej 24 września 2019 r. opinii rzecznika generalnego Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydała 4 lutego ważny wyrok dla radców prawnych i adwokatów występujących przed sądami unijnymi.

Uchylając zaskarżone przez rząd RP (reprezentowany przez pełnomocnika z MSZ), wspierany przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Uniwersytet Wrocławski, postanowienie sądu UE z 13 czerwca 2017 r. odrzucające jako niedopuszczalną skargę złożoną przez radcę prawnego, który obok świadczenia pomocy prawnej w ramach kancelarii prowadził również działalność dydaktyczną dla studentów uniwersytetu, Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE wyjaśniła, że głównym zadaniem reprezentującego stronę adwokata lub radcy prawnego jest jak najlepsza ochrona i obrona interesów klienta, z zachowaniem pełnej niezależności i z poszanowaniem prawa oraz zasad wykonywania zawodu i etyki.

Trybunał przypomniał m.in., że pojęcie niezależności adwokata lub radcy prawnego w szczególnym kontekście art. 19 Statutu TSUE zostało określone nie tylko w sposób negatywny (tzn. poprzez brak stosunku pracy), lecz także 
w sposób pozytywny (tzn. poprzez odniesienie do dyscypliny zawodowej). W tym kontekście spoczywający na adwokacie lub radcy prawnym obowiązek zachowania niezależności jest rozumiany nie jako brak jakichkolwiek powiązań 
z klientem, ale jako brak powiązań, które w oczywisty sposób ograniczają zdolność takiego prawnika do wypełniania zadań w zakresie obrony klienta w najlepszym interesie tego ostatniego.

Krajowa Izba Radców Prawnych przedstawiła swoje stanowisko zarówno podczas fazy pisemnej postępowania, jak i podczas rozprawy, popierając stanowisko RP o braku negatywnego wpływu zawartej umowy cywilnoprawnej zarówno na niezależność pełnomocnika procesowego, jak i na ?interes wymiaru sprawiedliwości?. ? W wyroku z 4 lutego Trybunał w jasnym i precyzyjnym wywodzie odniósł się do wymogu zapewnienia niezależności pełnomocników procesowych od ich mocodawców, wyjaśniając narastające od kilku lat wątpliwości. Jest to zatem sprawa o dużym znaczeniu nie tylko dla przedstawicieli obu zawodów prawniczych w Polsce i ich klientów, ale także dla wszystkich adwokatów w Unii Europejskiej, którzy otrzymali jasne wskazówki, jak powinny wyglądać ich relacje z klientami, jeśli chcą spełniać wymóg niezależności, niezbędny do występowania przed sądami unijnymi w charakterze pełnomocnika procesowego tych podmiotów ? mówi Michał Korwek, Wiceprezes KRRP. 

Redakcja

Europejskie Stowarzyszenie Prawników zaprasza na konferencje i seminaria

Twinning dla Prawników i trzecie Seminarium Eksperckie w Bernie. AEA-EAL zaprasza do udziału w tegorocznych wydarzeniach.

uropejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) z siedzibą w Brukseli zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w tegorocznych wydarzeniach.

W ubiegłych latach stowarzyszenie zorganizowało lub współorganizowało konferencje i seminaria w Ałmatach, Barcelonie, Berlinie, Bernie, Brukseli, Edynburgu, Gdańsku, Kiszyniowie, Krakowie, Lyonie, Łodzi, Olsztynie, Padwie, Paryżu, Poznaniu, Szczecinie, Tbilisi, Warszawie i Wenecji.

Celem Twinningu Prawników, zaplanowanego w dniach 10-13 września w Odessie, jest rozwijanie wzajemnych kontaktów izb adwokackich i radcowskich oraz indywidualnych prawników w mniej formalnej atmosferze. Nasi koledzy z Odessy będą gościć uczestników Twinningu w swoich domach, planowane są zarówno aktywności naukowe w formie seminarium, jak i wiele wydarzeń networkingowych oraz turystycznych.

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w Seminarium Eksperckim, podczas którego wysokiej klasy specjaliści, reprezentanci rządów i ambasadorzy rozważają problematykę dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej dla krajów i przedsiębiorstw spoza UE. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Bernie 29 października.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.aea-eal.eu oraz Facebooka: www.fb.com/europeanassociationoflawyers

 r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek
członek Komisji Zagranicznej KRRP