Aktualności z OIRP

0

OIRP WE WROCŁAWIU APELUJE O POMOC

Mała Mia walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni. Wesprzyjmy ją!

Aplikantka III roku OIRP we Wrocławiu Natalia Papierz-Kurtuldu zwraca się z prośbą o wsparcie dla swojej małej córeczki Mii, u której zdiagnozowano SMA typu pierwszego ? najcięższą odmianę rdzeniowego zaniku mięśni.

Aby powstrzymać tę chorobę, potrzebny jest lek, dostępny tylko w USA, którego koszt wynosi 9 mln zł. Oficjalna zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczynki odbywa się na portalu Siepomaga www.siepomaga.pl/mia-sma. Można też przekazać 1% podatku na następujące dane ? cel szczegółowy: Mia Kurtuldu 240-693 KRS 0000303590. Rodzice dziewczynki dziękują za każdą wpłatę. Razem możemy uratować Mię!

Redakcja, www.oirpwroclaw.pl


OIRP WE WROCŁAWIU

Aplikanci z Wrocławia bezkonkurencyjni na Global Legal Hackathon 2020

Członek Komisji Zagranicznej przy OIRP we Wrocławiu aplikant Bartosz Frydel wraz z aplikantką Michaliną Gdulą zajęli ze swoim zespołem pierwsze miejsce w głównej kategorii Global Legal Hackathon 2020 w Warszawie.

Bartosz Frydel w czasie 4,5-minutowego wystąpienia przedstawił przygotowane przez zespół narzędzie wspomagające compliance projektów IT z prawnymi regulacjami i dokumentami (np. NDA, IP, RODO). SlothEye, rozszerzenie do popularnych programów zwinnego zarządzania projektami takich jak Jira, na bieżąco śledzi pracę zespołu programistycznego, analizuje ją, rozpoznaje potencjalne problemy i przypisuje alerty prawne do członków zespołów prawnych, compliance i menedżerów. To nowatorskie rozwiązanie przyniosło zespołowi Bartosza Frydla i Michaliny Gduli pierwsze miejsce. Zwycięski zespół otrzymał w nagrodę 10 tys. zł, trzymiesięczny program mentoringowy w WeWork Labs ? globalnej platformie skierowanej do start-upów, a także szkolenie pt. ?Jak komercjalizować LegalTech?Prowadzenie negocjacji z inwestorami i dystrybutorami?, przeprowadzone przez firmę doradczą Olesiński & Wspólnicy.

Już drugi raz z rzędu członkowie Komisji Zagranicznej przy OIRP we Wrocławiu wygrywają polską edycję Legal Hackathon. Rok temu świętowała aplikantka Agnieszka Poteralska.  

Redakcja, OIRP we Wrocławiu


OIRP W WARSZAWIE

Konferencja samorządów uczniowskich P.ASJE

4 marca warszawskie samorządy uczniowskie zorganizowały konferencję o nazwie P.ASJE pod hasłem: ?Porozmawiajmy o aktywności społecznej i edukacji?. Celem konferencji było upowszechnianie na skalę m.st. Warszawy oddolnych inicjatyw uczniowskich i chęci do zmiany otoczenia na lepsze. Patronami wydarzenia byli OIRP w Warszawie oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Podczas konferencji przedstawiciele samorządów uczniowskich poruszali takie tematy, jak: szkoła przyszłości; kryzys klimatyczny; wykorzystywanie mediów społecznościowych w pracy SU; wybory na przewodniczącego SU i prowadzenie kampanii wyborczej; organizacja pracy SU w szkole; finansowanie działań SU.

Izbę warszawską na konferencji reprezentował mec. Krzysztof Brudkowski. ? Dawno nie spotkałem się z takim entuzjazmem i zaangażowaniem młodych ludzi w sprawy samorządu oraz szkolnej aktywności społecznej. Jestem pod wrażeniem ich zdolności organizacyjnych i zainteresowań wykraczających poza szkolne ramy. Cieszę się, że uczniowie potrafią dzielić się wiedzą i poświęcać swój czas na działania, które będą służyły rozwojowi samorządów uczniowskich w innych warszawskich  szkołach ­? podsumował mec. Brudkowski.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że bardzo zależy im na tym, aby takich wydarzeń było więcej i miały miejsce w wielu innych szkołach. Ich zdaniem uczniowie powinni częściej angażować się w takie inicjatywy i rozwijać się, organizując je.

Redakcja, www.oirpwarszawa.pl


OIRP W POZNANIU

Konferencja ?Wybory w państwie demokratycznym?

W dniach 25?26 lutego odbyła się w Poznaniu ogólnopolska konferencja pt. ?Wybory w państwie demokratycznym?, zorganizowana z okazji 30-lecia demokratycznego prawa wyborczego w Polsce. Organizatorem konferencji były Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Izba Notarialna w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie patronatem honorowym objęli m.in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, rektor UAM, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Konferencja była sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego. W spotkaniu wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego z wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, politycy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz liczne grono radców prawnych. Na konferencji zaprezentowano ponad 50 referatów.  W sesjach plenarnych i panelowych głos zabierali m.in. Jerzy Stępień (sędzia TK w stanie spoczynku, generalny komisarz wyborczy w latach 1990?1994), Wojciech Hermeliński (sędzia TK w stanie spoczynku, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014?2019), prof. Jacek Sobczak (sędzia SN w stanie spoczynku), prof. Ryszard Balicki (członek Państwowej Komisji Wyborczej), prof. Konrad Składowski (członek Państwowej Komisji Wyborczej), prof. Sławomir Patyra (UMCS, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP) oraz dr Anna Materska-Sosnowska (Uniwersytet Warszawski, Fundacja im. Stefana Batorego).

Konferencja dotycząca prawa wyborczego jest kolejnym wydarzeniem współorganizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, dotykającym szeroko rozumianej problematyki demokratycznego państwa prawnego oraz praw człowieka. Poznańskie środowisko radców prawnych stoi niezmiennie na stanowisku, że w obecnych czasach należy w sposób szczególny angażować się w propagowanie wspomnianych idei.

r. pr. Krzysztof Urbaniak

doktor nauk prawnych, OIRP w Poznaniu