Wiceprezes KRRP na konferencji w Gdańsku

0

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 25 i 26 października odbyła się międzynarodowa konferencja ?Bringing Justice Closer to European Citizens? poświęcona problematyce budowania zaufania europejskich obywateli do wymiaru sprawiedliwości (organizatorzy to Zakład Prawa Rzymskiego i Katedra Postępowania Cywilnego). Wziął w niej udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.

Wybór daty konferencji nie był przypadkowy. Z inicjatywy Rady Europy oraz Komisji Europejskiej 25 października 2019 r. obchodzony był jako Europejski Dzień Sprawiedliwości.

? Kształtowanie zaufania obywateli państw europejskich do wymiaru sprawiedliwości to ważny temat, na którym wszyscy powinniśmy się skupić. Niezawisłość sędziów i niezależność pełnomocników to ostoja demokracji, a zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości to wyznacznik jego sprawności ? mówił Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur. 

Podczas konferencji badacze polscy i reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe zaprezentowali referaty m.in. podejmujące takie kwestie jak budowanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości.?