45. posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

0

10 października w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 45. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r. pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał (dotyczących Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów; Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji; zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych; Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego; Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych), ogłoszenia pytań usuniętych ze zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019, ogłoszenia zmian wprowadzonych w zakresie aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019, zmiany uchwały w sprawie logotypu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Prezydium KRRP pozytywnie rozpatrzyło wnioski w sprawie dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych: spotkań sekretarzy i kierowników biur w OIRP w Szczecinie oraz skarbników i głównych księgowych w OIRP w Bydgoszczy; organizowanego przez OIRP w Opolu prawniczego forum polsko-niemieckiego.Członkowie Prezydium KRRP zapoznali się również z informacją o egzaminach wstępnych na aplikację radcowską, który odbył się 28 września.