Przedstawiciele KRRP wzięli udział w Konferencji Europejskich Prawników „Lawyers’ Confidentiality”

0

Zagadnienia związane z tajemnicą zawodową, poufnością danych w świetle nowych wyzwań, w szczególności dotyczących obowiązków raportowania przez prawników sytuacji, w których można domniemywać, że mamy do czynienia z praniem brudnych pieniędzy, to tematy poruszane na międzynarodowej 19. Konferencji Europejskich Prawników „Lawyers’ Confidentiality”. Konferencja odbyła się 1 listopada w Berlinie.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele krajów europejskich wskazywali na brak jasnych i klarownych zasad „higienicznego” postępowania w kwestii raportowania, co de facto uniemożliwia należyte postępowanie, ponieważ pomimo wielu analiz i dyskusji w poszczególnych krajach europejskich nie udało się wypracować zasad należytego postępowania w tej istotnej materii, która uderza w fundament zaufania klienta do prawnika. 

Samorząd radców prawnych na konferencji reprezentowali r. pr. Michał Korwek – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r. pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium KRRP, r. pr. Sylwia Kołodziej z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także r. pr. Sławomir Szczerba z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.