Aplikacja radcowska od lat bezkonkurencyjna

0

W ciągu 14 lat do egzaminów na wszystkie aplikacje przystąpiły 136 152 osoby, z czego 62 623 zakończyły je z wynikiem pozytywnym (45,99%). Od lat prym wiedzie aplikacja radcowska, na którą w latach 2008?2019 zdawało 74 336 kandydatów, a wynik pozytywny uzyskało 33 095 osób ? dane te przekazano na dorocznym spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczącym egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

W tym roku organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie spotkanie odbyło się 24 lutego. Poza prowadzącą je dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych MS Iwoną Kujawą i dyrektor Szkoły Sędziów i Prokuratorów w Krakowie Małgorzatą Manowską w spotkaniu uczestniczyli podsekretarz stanu Anna Dalkowska, sekretarz stanu Sebastian Kaleta, dziekani wydziałów prawa oraz inni zaproszeni przedstawiciele szkół wyższych i samorządów zawodowych. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali członkowie Prezydium KRRP: Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik oraz przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji KRRP Anna Ignaczak.A teraz niech przemówią liczby. Przez 14 lat do egzaminów na wszystkie aplikacje  przystąpiły łącznie 136 152 osoby, z czego 62 623, czyli 45,99%, zakończyły egzamin z wynikiem pozytywnym. W 2019 r. nastąpił spadek zainteresowania aplikacjami w stosunku do roku ubiegłego z 6937 kandydatów do 6535. Spadek zainteresowania można zauważyć już od 2012 r. Z kolei największe zainteresowanie aplikacjami wystąpiło w 2009 r. i wyniosło 14 183 osoby. Prym w tym zakresie od lat wiedzie aplikacja radcowska, na którą na przestrzeni lat 2008?2019 zdawało 74 336 kandydatów, a wynik pozytywny uzyskało 33 095, zaś na adwokacką 45 499, a pozytywny wynik uzyskało 22 130 kandydatów. Obecnie liczba radców prawnych wynosi 46 941, a adwokatów 23 425. Tak więc jest to liczna rzesza pełnomocników, łącznie wynosząca ponad 70 tysięcy prawników, do których trzeba jeszcze doliczyć tysiące aplikantów obu samorządów. Wskazać należy, iż im szybciej po ukończeniu studiów kandydat przystępuje do egzaminu na aplikację, tym jego szanse na pozytywny wynik są większe. Charakterystyka statystycznego kandydata wskazuje, iż ukończył on studia stacjonarne w 2019 r. z oceną dobrą na dyplomie, na aplikację radcowską zdawał w Warszawie ? 52,5% i w 64,5% jest kobietą. Statystyczny aplikant jedynie nieznacznie różni się od statystyki wyżej wskazanej. Przekazując w Państwa ręce te informacje, mam nadzieję, iż pomogą one w dyskusjach prowadzonych w różnych gremiach co do rzekomo małej liczby fachowych pełnomocników w Polsce