Olsztyńscy radcowie przeprowadzili lekcje prawa

0

Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika przypadającego 25 października przeprowadzili spotkania z uczniami klas IV?VIII szkół podstawowych.

Lekcje odbyły się w szkołach podstawowych nr 33 oraz nr 25 w Olsztynie. Spotkania z uczniami poprowadzili r. pr. Halina Domańska, r. pr. Barbara Bloch-Cieślińska, r. pr. Kornelia Kawałko, r. pr. Anna Kottik i r. pr. Robert Pożarski.

Podczas spotkań z uczniami zostały omówione zasady funkcjonowania zawodów prawniczych oraz poszczególne dziedziny prawa. Przedstawiono uczniom zasady tworzenia prawa, organy tworzące i stosujące prawo, zawody prawnicze, zasady odpowiedzialności, ze szczególnym wskazaniem na zasady odpowiedzialności nieletnich na terenie szkoły i poza szkołą. W porozumieniu z pedagogiem szkolnym omówiono niewłaściwe zachowania nieletnich na internetowych forach społecznościowych oraz wykorzystywanie internetu, telefonów do szykanowania kolegów i koleżanek wraz ze skutkami takich zachowań.

W rejonie ostrołęckim zajęcia z uczniami pod hasłem ?Twoje prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności? zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce i w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych przez r. pr. Janusza Kobylińskiego. Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka, bez względu na pozycję społeczną lub sytuację ekonomiczną. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów, przy aktywnym uczestnictwie młodzieży. Z lekcji przeprowadzonych od 22 października do 4 listopada skorzystało blisko 500 uczniów.Składam serdeczne podziękowania dla radców prawnych za zaangażowanie i zrealizowanie spotkań z uczniami.