Od redaktora

0

Rozpoczął się kolejny rok i także my wydajemy pierwszy w 2018 r. numer naszego Radcy Prawnego. Jak w każdym roku ? także i w tym, zapowiadają się zmiany w różnych aspektach, także i w prawie ? co będziemy, w miarę możliwości, na bieżąco przedstawiać.  Ale to przyszłość ? choć niedaleka, to jak mówił południowoafrykański pisarz Wilbur Smith ?bez przeszłości nie ma przyszłości?, dlatego też zapraszamy wszystkich Państwa do zwiedzania nowo otwartego wirtualnego ?Muzeum Historii Samorządu Zawodowego Radców Prawnych?. Prawdziwym cicerone po salach muzeum jest mec. Tomasz Osiński, przewodniczący Sekcji Historycznej przy KIRP i jeden z założycieli tego muzeum, który zgrabnie oprowadzi Państwa po jego ?salach? zachęcając do dłuższej wizyty.  Do zgłębiania przeszłości zachęca także wywiad przeprowadzony w OIRP we Wrocławiu z tamtejszymi seniorami, założycielami naszego samorządu.

Na stronach poświęconych KIRP przywołujemy ideę powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, a w dziale Wywiady publikujemy rozmowę z przewodniczącym tej Komisji ? prof. Wojciechem Popiołkiem. Przytaczamy Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy KRRP w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Relacjonujemy uroczystą inaugurację I roku szkoleniowego 2018 przybliżając to ważne wydarzenie także dzięki wspaniałym fotografiom, publikujemy sprawozdanie z Forum Aplikantów Radcowskich i zachęcamy do kibicowania dzieciom i młodzieży uczestniczącym w eliminacjach do III Akademii-Konkursie Wiedzy o Prawie. Informujemy o ważnej kampanii zorganizowanej przez OIRP w Warszawie ? Zatrudniamy aplikantów radcowskich.

Rozmawiamy z wiceprezesem KRRP Michałem Korwkiem, przybliżając jego sylwetkę i działania w Samorządzie, przedstawiamy relacje z wydarzeń w Izbach.

 

25 maja 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Unijna reforma ochrony danych osobowych budzi emocje. RODO jest ogólnikowe, nieprecyzyjne, wymaga krótkich terminów, grozi drastycznymi karami. Rozpoczynamy, więc z nadzieją pomocy wszystkim kolegom i koleżankom, cykl artykułów wyjaśniających ten temat.

 

Zaczynamy także jeszcze jeden nowy cykl ? Nowe Technologie w Kancelarii. Pomożemy Państwu w ich wprowadzaniu, i spróbujemy pomóc w dobrym wyborze. Przewidujemy, że temat ten będzie tematem przewodnim kolejnego numeru naszego dwumiesięcznika.

 

Jak zawsze życzę Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury.