Turniej Konstytucyjny

0

W sali Kolumnowej Sejmu RP 17 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Turnieju Konstytucyjnego. Organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych wraz z Klubem Parlamentarnym Koalicja Polska turniej wpisuje się w obchody ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Krajową Radę Radców Prawnych podczas uroczystości reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski. Uroczystość zaszczycili były Marszałek Sejmu RP II kadencji Józef Zych – honorowy prezes PSL, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych I i II kadencji, wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski z PSL, a także prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Katarzyna Kasińska.

Wśród laureatów Turnieju Konstytucyjnego w kategorii aplikanci radcowscy znaleźli się Milena Gapska z OIRP w Poznaniu, Adrian Szmajdziński z OIRP w Krakowie oraz Jerzy Muszyński z OIRP w Poznaniu. Z grupy studentów szkół wyższych najwyższe wyniki uzyskali natomiast Patrycja Kamińska z Uniwersytetu Gdańskiego, Mateusz Taranek z Uniwersytetu Warszawskiego i Adam Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Turnieju Konstytucyjnym udział wzięli aplikanci z 17 okręgowych izb. Wyróżnienia dla aplikantów, którzy osiągnęli najwyższy wynik w swojej izbie, trafiły do Darii Niewiadomskiej z OIRP w Bydgoszczy, Agaty Skórskiej z OIRP w Lublinie, Agnieszki Kochanowicz z OIRP w Rzeszowie, Norberta Pieróga z OIRP w Szczecinie, Zofii Zimoch z OIRP w Wałbrzychu, Weroniki Przewały z OIRP we Wrocławiu oraz Anny Olchowik-Kozłowskiej z OIRP w Zielonej Górze.

– To jest szczególny moment, kiedy po 40 latach od uchwalenia ustawy o radcach prawnych spotyka się ze swoim środowiskiem I Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych z obecnym Prezesem KRRP. Droga do naszego zawodu nie była wcale łatwa – podkreślił Józef Zych. 

Marszałek Zych wygłosił podczas uroczystości referat „Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. – tożsamość i aksjologia”.

– Na temat konstytucji można powiedzieć wiele, jednak nie wolno odrywać poszczególnych przepisów przede wszystkim od wątku historycznego, narodowego i wartości, o które nasze pokolenia przez wiele lat walczyły – powiedział Marszałek. – Cieszę się, że podjęliście trud organizacji tego turnieju, ponieważ to jest wynik naszego wspólnego zainteresowania i wykazania, że radcowie prawni dbają o to, aby mieli rzetelną wiedzę o konstytucji – dodał Józef Zych.

Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski z PSL przypomniał, że Marszałek Józef Zych przyczynił się do stworzenia odpowiedniego klimatu politycznego do uchwalenia konstytucji.

– Tworzył go w różnych środowiskach, nie zawsze wobec konstytucji nastawionych pozytywnie. Czy to w relacji ze związkami zawodowymi, wyznaniowymi czy też na najwyższym poziomie dyplomacji międzynarodowej. Tworzył z racji osobistych przekonań, bo nikt nie ma wątpliwości, że Józef Zych jest z serca i umysłu demokratą. Z umiłowania dla demokracji, ale także z przekonania, że Polsce ten akt najwyższej rangi się po prostu należy – powiedział Piotr Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu wspomniał również podczas swojego wystąpienia o zorganizowanych 2 kwietnia 2022 r. jubileuszowych obchodach 25-lecia konstytucji, które miały wymiar symboliczny. Po kwietniowym wydarzeniu wszyscy liderzy partii mieli szansę podpisać się pod deklaracją, zgodnie z którą po wygranych wyborach zostanie przywrócony szacunek dla zapisów konstytucji. Deklaracja, jak zwrócił uwagę wicemarszałek, ostatecznie zostanie przekazana na aukcję WOŚP, „aby wspierała szlachetny cel”.

Piotr Zgorzelski podczas wystąpienia przypomniał także moment uchwalenia konstytucji, a mianowicie dzień 2 kwietnia 1997 r. Za wprowadzeniem konstytucji było 451 członków Zgromadzenia Narodowego, przeciw 40, a 6 członków wstrzymało się od głosu. – Wynik imponujący. Wielką rolę w osiągnięciu tego wyniku odegrał Marszałek Józef Zych, który skutecznie, ale po cichu prowadził dyplomację konstytucyjną – podkreślił wicemarszałek. – 25 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę żywotność jej poprzedniczek, to dużo. Z wszystkich istotnych konstytucji państwa suwerennego konstytucja, na której widnieje podpis Marszałka Zycha, funkcjonuje najdłużej. Przy niej wychowało się całe pokolenie Polaków, w tym także młodych adeptów pięknego zawodu i misji radcy prawnego. Państwo swoją obecnością dzisiaj dajecie także świadectwo przywiązania do konstytucji, za co chciałbym serdecznie podziękować – zakończył.

Organizowany wspólnie przez KIRP i Klub Parlamentarny Koalicja Polska Turniej Konstytucyjny wpisuje się w obchody ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Red.