WZMACNIAMY KAMPANIĘ PROMOCJI ZAWODU RADCY PRAWNEGO

0

W ciągu ostatnich lat Krajowa Izba Radców Prawnych konsekwentnie angażuje się w szeroko zakrojoną kampanię medialną, która ma na celu nie tylko zwiększenie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego, ale także wzmacnianie jego wizerunku jako eksperta godnego zaufania w różnorodnych dziedzinach prawa. Tegoroczna edycja kampanii, rozpoczęta 2 kwietnia, zainaugurowała trzeci rok naszych działań w mediach pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”.

Krajowa Izba Radców Prawnych 11 maja 2022 r. udostępniła wszystkim radcom prawnym ogólnopolskie narzędzie – wyszukiwarkę szukajradcy.pl. Jest to platforma umożliwiająca nawiązanie kontaktu między radcami a potencjalnymi klientami. Od momentu jej wprowadzenia każdy radca prawny, aktywny zawodowo i uprawniony do wykonywania zawodu, ma możliwość stworzenia własnej wizytówki w portalu oraz określenia swoich obszarów specjalizacji. Wyszukiwarka ta oferuje również opcję publikowania przez zalogowanych użytkowników materiałów takich jak teksty czy podcasty dotyczące tematyki prawnej, które mogą być następnie udostępniane w mediach społecznościowych.

Radca prawny – ekspert
godny zaufania

Z chwilą uruchomienia wyszukiwarki szukajradcy.pl na skalę ogólnopolską rozpoczęliśmy działania informacyjne z poziomu Krajowej Izby Radców Prawnych, zachęcaliśmy również izby okręgowe do jak najszerszego dystrybuowania informacji o wyszukiwarce wśród radców prawnych w regionach. Udostępnienie wyszukiwarki było pierwszym elementem zaplanowanej kilka miesięcy wcześniej kampanii promocji zawodu radcy prawnego. „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” – stało się przewodnim hasłem działań promocyjnych w mediach.

– Kampania skoncentrowana na produkcie, jakim jest wyszukiwarka, była zamierzeniem celowym, wynikającym z prowadzonych wcześniej z udziałem profesjonalnych agencji analiz. Wskazano, iż materiały kampanijne muszą być atrakcyjne dla odbiorcy pod względem treści i przedmiotu. Skoro kampania miała zmierzać do zwiększenia rozpoznawalności zawodu rady prawnego i obszarów działalności radców, właściwe było takie jej wykreowanie, by wskazywała na problem i sposób znalezienia rozwiązania rozumiany jako wskazanie ścieżki dotarcia do radcy prawnego – wskazała Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Stworzony w 2022 r. spot promocyjny „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”, zachęcający do korzystania z usług radcy prawnego i wyszukiwarki szukajradcy.pl,
był kluczowym elementem pierwszej kampanii medialnej oraz kolejnych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat dostępności i znaczenia fachowego doradztwa prawnego. Materiał wideo został zaprojektowany tak, aby docierać do szerokiego grona odbiorców poprzez różnorodne kanały dystrybucji, w tym telewizję oraz platformy internetowe, a także ekrany LED dostępne w pociągach PKP Intercity. Działania te miały na celu maksymalizację zasięgu kampanii i umożliwienie dotarcia do potencjalnych klientów w całej Polsce, niezależnie od ich lokalizacji i preferowanych metod konsumpcji mediów.

Jednocześnie w 2022 r. jednym z elementów działań kampanijnych były billboardy promujące profesjonalne usługi radców prawnych oraz plakaty rozmieszczone na przystankach autobusowych i tramwajowych w centrach miast, gdzie znajdują się siedziby okręgowych izb radców prawnych. Taka strategia lokalizacyjna zapewniała widoczność kampanii w najważniejszych punktach, przyciągając uwagę mieszkańców i gości tych miast.

Za realizację kompleksowej kampanii reklamowej zapewniającej efektywność przekazu odpowiadała agencja Performance Labs sp. z o.o. wraz z agencją 81/82, która stworzyła koncepcję kreatywną.

Celem kampanii było zbudowanie wizerunku radcy prawnego jako godnego zaufania eksperta w dziedzinie prawa. Radca ma być postrzegany jako solidne wsparcie, którego nie trzeba się bać, który pomoże w każdej dziedzinie prawa i z którego usług warto korzystać cały czas, nie tylko w sytuacji kryzysowej.

Szacuje się, że kampania w 2022 r. za pośrednictwem telewizji dotarła do ok. 5,2 mln osób, w Internecie spoty obejrzało ok. 4,8 mln osób, w pociągach PKP Intercity – ok. 2,5 mln, a plakaty zobaczyło ok. 7 mln osób. Przyrost liczby użytkowników odwiedzających stronę szukajradcy.pl oraz zainteresowania usługami był zauważalny (w trakcie kampanii vs miesiąc wcześniej). W efekcie działań kampanijnych do końca listopada 2022 r. odnotowaliśmy 215,1 tys. wejść na stronę. Mając na uwadze pozytywne przyjęcie kampanii przez odbiorców w 2022 r., Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła decyzję o opracowaniu i implementacji jej kolejnej edycji. Korzystając z doświadczeń poprzednich lat i opierając się na sprawdzonym haśle „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”, w połowie 2023 r. wznowiliśmy emisję spotów reklamowych we wskazanych mediach, w tym w Internecie oraz na antenie stacji telewizyjnych – przede wszystkim w kanałach Grupy TVN oraz Grupy Polsat, a także w pociągach dalekobieżnych. Nasze działania promocyjne zostały również rozszerzone o nowe kanały dystrybucji, w tym stacje radiowe RMF FM i TOK FM, co stanowiło kluczowy element zintegrowanej strategii marketingowej.

– Aby nasze działania promocyjne były skuteczne, muszą być długofalowe i powtarzalne. Powinniśmy nieustannie pracować nad poprawą rozpoznawalności zawodu radcy prawnego i jego szerokich kompetencji. W naszych kampaniach pokazujemy, że warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a radca pomoże rozwiązać każdy problem prawny – mówi Wiceprezes Gibuła.

Efekty tych działań były znaczące. Kampania z roku 2023 odnotowała imponujący zasięg, docierając do ponad 18 mln Polaków, co świadczy o jej skuteczności i szerokim rezonansie społecznym. Co więcej, zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby odwiedzin na stronie szukajradcy.pl, która do końca listopada 2023 r. zanotowała 316,5 tys. wejść, co jest dowodem na rosnące zainteresowanie i zaufanie do platformy jako niezawodnego źródła pomocy prawnej.

Cykliczność w prowadzeniu kampanii promocyjnych odgrywa istotną rolę w procesie budowania i utrwalania rozpoznawalności zawodu radcy prawnego. Strategia długoterminowa, oparta właśnie na powtarzalności kampanii, umożliwia kształtowanie zaufania wśród odbiorców, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i promocji profesjonalnych usług prawnych. W konsekwencji kontynuacja działań promocyjnych z roku na rok nie tylko wzmacnia pozycję zawodu radcy prawnego na rynku, ale również zapewnia, że informacje dotyczące dostępności profesjonalnej porady prawnej są systematycznie komunikowane i łatwo dostępne dla szerokiej grupy odbiorców, którzy mogą potrzebować wsparcia w tej specjalistycznej dziedzinie.

Badania rozpoznawalności zawodu

Krajowa Izba Radców Prawnych stale monitoruje poziom rozpoznawalności zawodu radcy prawnego, oceniając skuteczność poprzednich kampanii i planując kolejne jej odsłony. Kluczowy element w procesie planowania i oceny skuteczności kampanii promocyjnych stanowią badania rozpoznawalności zawodu. Pierwsze przeprowadzono na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych w 2023 r. wśród dwóch grup docelowych – osób prywatnych oraz przedsiębiorców – w dwóch etapach – przed podjęciem działaniach kampanijnych oraz po zamknięciu kampanii. W obu badanych grupach po kampanii wzrost poziomu kojarzenia zawodu radcy prawnego i deklarowanego poziomu korzystania z usług radcy był zauważalny, istotny był także wzrost poziomu kojarzenia kompetencji radcy prawnego oraz gotowości skorzystania z jego usług, a także z wyszukiwarki szukajradcy.pl. Na pytanie, czy w ostatnich dwóch latach korzystał/a pan/pani z jakichkolwiek usług prawniczych, 30% osób prywatnych odpowiedziało twierdząco. W przypadku firm cztery podmioty na 10 podmiotów deklarowały takie korzystanie. Wyraźnie wyższy odsetek korzystających z usług prawniczych odnotowywany jest większych firmach, niższy w firmach jednoosobowych.

Dlatego też dla osiągnięcia jeszcze lepszych wyników dalsza akcja informacyjna jest niezbędna, a działania warto skupić na wzmocnieniu wyróżnialności radców prawnych wśród innych zawodów prawniczych, zwiększaniu świadomości zakresu kompetencji radców, a także ułatwianiu znalezienia radcy prawnego. Temu służyć będzie kolejna, tegoroczna odsłona kampanii.

W ślad za prowadzonymi działaniami promocyjnymi, w celu stałego monitorowania ich skuteczności, w 2024 r. Krajowa Izba Radców Prawnych prowadzić będzie również dalsze analizy mające na celu zbadanie poziomu rozpoznawalności zawodu i obszarów, w zakresie jakich radca prawny może świadczyć usługi prawne.

Wzmocnienie przekazu głównego spotu

Jak w ciągu kilkunastu sekund opowiedzieć w angażujący sposób o problemie prawnym i wskazać właściwe rozwiązanie? To zagadnienie było przedmiotem naszych dyskusji z zespołem agencji kreatywnej 81/82 w trakcie przygotowań do nagrania tegorocznej serii nowych spotów promocyjnych typu pre-roll, których celem było wzbogacenie kampanii, wzmocnienie przekazu głównego materiału promocyjnego, emitowanego od 2022 r., i umożliwienie precyzyjnego dotarcia do odbiorców z interesującymi ich treściami.

Elementem kluczowym stało się pytanie, jak najlepiej dotrzeć do zwykłego Kowalskiego i przedstawić mu różnorodność problemów prawnych, z którymi może się spotkać w codziennym życiu, a przede wszystkim, kto może pomóc mu je rozwiązać.

Współpraca z agencją 81/82 zaowocowała ponownym wykorzystaniem wizerunku bohatera głównego spotu, pana Wojtka, który z sukcesem zagościł w poprzedniej edycji kampanii i utkwił w pamięci odbiorców (na kanale YouTube KIRP spot ma już prawie 200 tys. wyświetleń).

Tegoroczne nowe spoty zachowały prostotę narracji, lekkie wprowadzenie humoru oraz skupienie na konkretnych problemach prawnych. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: kredyt hipoteczny na 40 lat, zawiłości umów, sprawy karne, wezwania do sądu, oszustwa, rozwody, problemy korporacyjne, zwolnienia z pracy, nieudane wakacje, problemy z najmem, kredyt we frankach, wadliwy towar czy kwestie spadkowe.

Motywem przewodnim wszystkich spotów jest przekazanie widzowi, że obawa przed sytuacją prawną, która może wydawać się złożona i budząca strach, jest zrozumiała, ale nie musi oznaczać konieczności ucieczki przed problemem. Ilustruje to chwytliwa scena, w której sędzia zwraca się do pana Wojtka słowami: „Panie Wojtku, tak to już w życiu jest – karna wraca!”. Szczęśliwie w każdym ze spotów pojawia się postać radcy prawnego, który podkreśla, że niezależnie od natury problemu – w tym przypadku sprawy karnej – istnieje sposób, by mu sprostać. Zachęta do skorzystania z wyszukiwarki szukajradcy.pl i znalezienia odpowiedniego specjalisty stanowi kluczowe przesłanie, mające na celu ułatwienie dostępu do profesjonalnego wsparcia prawnego.

Kampania, która obejmuje 14 spotów w wersji 15-sekundowej oraz kilkusekundowej, została uruchomiona w Internecie 2 kwietnia. Dzięki wykorzystaniu platformy YouTube jako kanału dystrybucji, a także aktywnemu promowaniu w mediach społecznościowych należących do Krajowej Izby Radców Prawnych, takich jak Facebook i LinkedIn, inicjatywa ta zyskała szerokie grono odbiorców.

Skąd pomysł na nowe formaty? – W bieżącej kampanii postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebie budowania świadomości problemów prawnych, z jakimi można skierować się do radcy prawnego. W tym celu dotychczasową komunikację wzbogaciliśmy o serię kilkunastu krótkich spotów wideo oraz innych materiałów do Internetu. Każdy z nich w lekki i przyjazny sposób przedstawia problem prawny, jakiemu musi stawić czoła główny bohater – pan Wojtek. Zamiast szukać ucieczki, pan Wojtek dowiaduje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie radcy prawnego na szukajradcy.pl
– wskazuje Tomasz Bogdanowicz, reprezentujący agencję kreatywną 81/82.

Wykorzystanie krótkich wideo docelowo ma ułatwić dostęp do informacji i zawodowej porady prawnej za pośrednictwem przystępnych i zachęcających treści. Pre-rolle to obecnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych i dających bardzo dobre wyniki formatów reklamy wideo online.

– Formaty realizowane w 2024 r. przedstawiają większą liczbę zagadnień, dziedzin prawa czy też sytuacji, w których zakresie radcowie świadczą pomoc prawną i udzielają porad prawnych. Budowanie rozpoznawalności zawodu powinniśmy obecnie opierać na wskazaniu obszarów działalności radców prawnych. Zawód jest już bowiem odróżnialny,
natomiast braki informacyjne zauważamy w zakresie tego, jak szerokie i właściwie nieograniczone kompetencje posiadają radcowie prawni jako profesjonalni pełnomocnicy – mówi Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła, która uczestniczyła w pracach filmowych nad nowymi formatami promocyjnymi.     

Internet ma moc

Rozbudowując naszą obecność w sieci, skupiamy się również na strategicznym umieszczeniu banerów reklamowych na portalach branżowych. Takie działanie ma na celu maksymalizację zasięgu wyszukiwarki szukajradcy.pl z jednoczesnym dotarciem do osób poszukujących specjalistycznej pomocy prawnej. Starannie zaprojektowane, zarówno animowane, jak i statyczne wersje banerów, mają za zadanie przyciągnąć uwagę i zachęcić do korzystania z usług profesjonalnych radców prawnych.

Intensyfikujemy naszą obecność w Internecie także na portalach społecznościowych, gdzie dostarczamy wartościowe treści i angażujemy naszą społeczność. Przygotowujemy serię animowanych postów „Czy wiesz, że?”, które krótko przedstawiają rolę radcy prawnego w konkretnych problemach prawnych. Bazując na hasłach i elementach graficznych kampanii, chcemy stworzyć spójną serię postów, która będzie miała walor edukacyjny oraz wskaże, gdzie szukać profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontynuujemy sprawdzone rozwiązania

W działaniach kampanijnych realizowanych w 2024 r. wykorzystujemy najsilniejsze media w grupie docelowej (30–59 lat), czyli telewizję i właśnie Internet. Ich uzupełnieniem ponownie jest kampania w radiu, tym razem ze wzmocnieniem porannego dotarcia reklamowego.

Telewizja, będąca od lat sprawdzonym medium, pozwala na przekazanie szczegółowych informacji w sposób, który jest zarówno powszechnie dostępny, jak i skuteczny. Od 6 do 26 maja nasz spot promocyjny był emitowany w stacjach TVN i Grupy Polsat oraz wybranych kanałach tematycznych TVP.

Uzupełnieniem działań reklamowych w telewizji jest emisja spotu na platformach VOD połączonych z pakietami stacji TV, czyli Polsat Go oraz TVN Player.pl W trakcie trwania kampanii TV wyemitowane zostanie blisko 650 tys. kontaktów reklamowych ze spotem wideo (15 s).

Internet jest obecnie kluczowym miejscem poszukiwania informacji przez osoby potrzebujące wsparcia prawnego. Dlatego tegoroczna kampania obejmie szeroki zakres działań online, począwszy od wyszukiwarek poprzez portale tematyczne aż po media społecznościowe i platformy VOD. Takie działania nie tylko zwiększają widoczność radców prawnych w sieci, ale także pozwalają na prezentację kompleksowej oferty usług prawnych w sposób, który jest bezpośrednio skierowany do osób poszukujących specjalistycznej pomocy. Ważnym aspektem jest tutaj możliwość precyzyjnego targetowania, co gwarantuje, że informacje dotrą do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Tegoroczna kampania w Internecie rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do końca października.

Radio, ze swoją unikalną zdolnością docierania do słuchaczy w codziennych sytuacjach, stanie się dodatkowym wsparciem dla całej kampanii. Nasz spot, podobnie jak rok wcześniej, można było usłyszeć w stacjach RMF FM oraz Radio Zet, które znajdują się w czołówce rozgłośni najchętniej wybieranych przez Polaków. Poranne pasmo reklamowe, ze względu na jego wysoką słuchalność, zostało wybrane jako kluczowy moment emisji spotów, co ma na celu maksymalizację zasięgu komunikatu. Dzięki temu nasza kampania radiowa jeszcze mocniej nabierze ogólnopolskiego charakteru. Kampania radiowa trwała od 6 do 19 maja.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań, przygotowanym we współpracy z agencją Performance Labs, kampania ma za zadanie nie tylko zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat dostępności profesjonalnej pomocy prawnej, ale także umocnić postrzeganie radcy prawnego jako eksperta, na którego pomoc można liczyć w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji prawnej. Celem jest zapewnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia prawnego wiedziała, gdzie i jak szukać kwalifikowanego radcy, który będzie w stanie sprostać jej oczekiwaniom.

Robert Bernaciak z agencji Performance Labs podkreśla, że dzięki wielowymiarowemu podejściu do kampanii, obejmującemu różnorodne formy mediów, w tym roku przewiduje się dotarcie kampanii do blisko 16 mln Polaków w grupie wiekowej 25–59 lat. 

Aktywność okręgowych izb

Oprócz inicjatyw prowadzonych przez Krajową Izbę Radców Prawnych wkład w promocję zawodu radcy prawnego na poziomie lokalnym oraz regionalnym i budowania wśród społeczeństwa świadomości szerokiego zakresu pomocy prawnej, po jaką można zwrócić się do radcy, wnoszą również okręgowe izby. W ramach kampanii „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” izby wykorzystują zróżnicowane kanały komunikacji, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Jednym z kluczowych narzędzi są profile na portalu społecznościowym Facebook, na których publikowane są treści związane z kampanią. Ponadto w celu bezpośredniego dotarcia do radców prawnych część izb rozsyła informacje drogą elektroniczną, zachęcając do aktywnego udziału i promowania inicjatywy wśród potencjalnych klientów.

Nieocenione są też takie inicjatywy, jak cykliczne audycje w rozgłośniach radiowych, które stanowią platformę do szerzenia wiedzy o wyszukiwarce szukajradcy.pl, będącej kluczowym narzędziem w nawiązywaniu kontaktu między klientami a radcami prawnymi. Nie mniej ważnym elementem działań promocyjnych są materiały reklamowe, jak rollupy i ulotki o szukajradcy.pl, które stanowią nieodłączny atrybut wydarzeń skierowanych do ogółu społeczeństwa, takich jak Orange The World, Biała Wstążka, 16 Dni Przeciwko Przemocy, Tour de Konstytucja.

Dzięki zintegrowanemu podejściu oraz wspólnym działaniom OIRP znacząco przyczyniają się do sukcesu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, podkreślając rolę radcy prawnego jako niezastąpionego źródła wsparcia i doradztwa w zakresie przestrzegania prawa i ochrony prawnej obywateli.

Media o kampanii

Zadbaliśmy o to, aby informacje o rozpoczęciu kampanii i nowych inicjatywach dotarły do redakcji oraz mediów. Artykuły na temat naszych działań ukazały się w prestiżowych portalach, takich jak prawo.pl, proto.pl czy marketingprzykawie.pl. O naszych działaniach kampanijnych opowiadała również Wiceprezes Aleksandra Gibuła w programie Onet Rano „Wiem”.

Zaangażowanie wszystkich stron ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli radcy prawnego i poprawienie dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Wierzymy, że koordynacja działań promocyjnych i edukacyjnych przyczyni się do skutecznego dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, zwiększając rozpoznawalność zawodu radcy prawnego, oraz wzmocni jego wizerunek jako eksperta godnego zaufania w różnorodnych dziedzinach prawa. n

Dział Komunikacji