Żegnamy Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji

0

20 listopada br. zmarł Jacek Żuławski – Prezes Stowarzyszenia Radców Prawnych (1981–1987), Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji (1991–1995), delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych III (1991–1995), IV (1995–1999) oraz V (1999-2003) kadencji, zastępca, a następnie kierownik Ośrodka Badawczego Radców Prawnych przy KRRP (1986–1992), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wcześniej wieloletni działacz krakowskiego samorządu adwokackiego, jego rzecznik dyscyplinarny, skarbnik, a następnie wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (1973–1983).

Pełniąc funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, był orędownikiem wprowadzenia wielości form wykonywania zawodu radcy prawnego i ich równoważności. Był również inicjatorem powołania Stałej Konferencji Prezesów Samorządów Zawodowych, która walczyła o rangę zawodów zaufania publicznego w polskim systemie prawnym. Jako radca prawny, a wcześniej adwokat, wielokrotnie wypowiadał się przeciwko łączeniu obu samorządów.

–  Od lat toczy się dyskusja o połączeniu naszego samorządu z adwokaturą. Mam nadzieję, że te pomysły można już zostawić na boku, bowiem mamy dzisiaj znakomitą samodzielną organizację – ocenił podczas spotkania Dziekanów Rad OIRP XI kadencji z byłymi Prezesami KRRP 1 kwietnia 2022 r. w Krakowie.

W uznaniu Jego wybitnych zasług i zaangażowania w pracę na rzecz samorządu radców prawnych oraz za wkład w nieustanne wzmacnianie jego pozycji w odbiorze społecznym został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotą honorową odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, a także medalami pamiątkowymi 20-lecia, 30-lecia i 40-lecia samorządu radcowskiego.

Pogrzeb Prezesa Jacka Żuławskiego odbył się 29 listopada br. w kolegiacie św. Anny w Krakowie, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu Rakowickim.

Pożegnaliśmy Kolegę, który przez wiele lat z zaangażowaniem działał na rzecz budowy naszego środowiska, człowieka prawego, o wysokiej kulturze, empatycznego i życzliwego.

Red., www.kirp.pl

Prezes Jacek Żuławski był dla wielu z nas ważną i bliską postacią – nie tylko jako działacz samorządowy, ale także jako Kolega wykonujący zawód radcy prawnego. Inspirował i kształtował wiele pokoleń prawników.

Miałem zaszczyt – i ogromną przyjemność – wielokrotnie spotykać się z Nim i dyskutować o przyszłości naszego zawodu. Myślał o samorządzie z rozmachem i potrafił tę wizję wcielać w życie. W ubiegłym roku widzieliśmy się przy okazji uroczystości jubileuszowych samorządu w Warszawie i Katowicach podczas rocznicowych gal oraz w Krakowie podczas konferencji poświęconej Konstytucji RP. Był w znakomitej kondycji intelektualnej i jak zawsze cechował Go rozsądny i przenikliwy osąd otaczającego nas świata.

Czyniłem to prywatnie, a przy tej okazji powtarzam publicznie – zawsze będę wdzięczny Prezesowi Żuławskiemu za wsparcie i serdeczną radę. Uosabiał to, co w zawodzie radcy prawnego najlepsze: wrażliwość, zaangażowanie, ogromną pracowitość i koleżeńską życzliwość. Wspaniale troszczył się o nasze środowisko, rozumiejąc jego fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa prawa i realizowania w Polsce wartości demokratycznych.

Dziedzictwo Prezesa Jacka Żuławskiego pozostaje dla nas, kolejnych pokoleń radców prawnych, ważnym zobowiązaniem. Cześć Jego pamięci!

Włodzimierz Chróścik
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych