Dzień otwarty dla kobiet w OIRP we Wrocławiu

0

Z okazji 100-lecia przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych 22 listopada br. w siedzibie OIRP we Wrocławiu zorganizowano wydarzenie ?Dzień Otwarty dla Kobiet, czyli Radcowie dla Kobiet?. W godzinach od 12 do 18 panie mogły skorzystać z pomocy radców prawnych, psychologa oraz terenowego przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem akcji była popularyzacja informacji na temat praw kobiet, przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w pracy, rodzinie, związkach. Udzielano porad prawnych w sprawach o alimenty, rozwodowych, dotyczących zatrudnienia, mobbingu, dyskryminacji, przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, a także na temat spadków, macierzyństwa, praw seniora? i wielu innych. Udzielona pomoc nie była jednorazowa, w przypadku spraw złożonych będzie kontynuowana. Zainteresowane kobiety będą kierowane według ich potrzeb do radców prawnych udzielających darmowych porad prawnych, a także organizacji pozarządowych i fundacji, które w ramach swoich kompetencji zapewniają kompleksowe wsparcie kobietom ? psychologiczne, prawne, mentalne oraz finansowe. Wydarzeniu patronowali Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Intro, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet oraz Fundacja na Rzecz Równości.