Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

0

W siedzibie Izby Lekarskiej w Olsztynie 19 października odbyła się konferencja ?Praktyka działania organów dyscyplinarnych? Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Otwarcia konferencji dokonali Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r. pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, jako przewodnicząca Forum, prezes goszczącej w swoich progach Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. dent. Anna Lella, a także przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Szafarzyński, który od 1 listopada objął przewodnictwo w Forum.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać wypowiedzi moderatorów poszczególnych zagadnień, lecz także żywo dyskutować na wywołane tematy. Dyskutowano w trzech panelach: ?Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym? (panel poprowadził r. pr. Krzysztof Górecki ? członek Rady OIRP w Olsztynie, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przy wsparciu r. pr. Lucyny Duraj-Góreckiej ? Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie), ?Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu ? aspekty praktyczne? (panel moderował dr inż. Jacek Zabielski ? Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie), ?Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym? (moderatorami byli przedstawiciele Izby Lekarskiej lek. Mirosława Kozłowska, dr n. med. Małgorzata Muzolf i adw. Henryk Kubczak oraz Agata Szczepańska z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej).

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i była drugą tego typu otwartą konferencją w historii dwuletniej działalności naszego Forum pod przewodnictwem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, poruszającą niełatwe tematy, wspólne dla wszystkich zawodów zaufania publicznego.