Uroczyste otwarcie nowej siedziby izby oraz zgromadzenie sprawozdawcze

0

Doroczne zgromadzenie sprawozdawcze olsztyńskiej izby odbyło się17 kwietnia. Tym razem było to jednak zgromadzenie wyjątkowe, gdyż poprzedzone otwarciem nowej siedziby izby przy ul. Artyleryjskiej 3S w Olsztynie.

W uroczystości otwarcia oraz przecięcia wstęgi uczestniczyli: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, członkowie Rady OIRP w Olsztynie, radcowie prawni z olsztyńskiej izby oraz architekci i wykonawcy siedziby.

– To jest miejsce, które będzie godnie służyło radcom prawnym oraz pokazuje naszą nowoczesność. Cieszę się, że będzie stanowiło wizytówkę olsztyńskiej izby – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Wydarzenie uświetnił występ chóru OIRP w Olsztynie, który przepięknie zaczął od Bacha. Po uroczystości odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze, w którym uczestniczyło 50 delegatów. Podczas zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady OIRP w Olsztynie za 2023 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady za 2023 r., zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie z działalności za 2023 r., zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Olsztynie za 2023 r., zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie z działalności za 2023 r., w sprawie zatwierdzenia budżetu OIRP na 2024 r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie.

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.