Aktualności KIRP

0

POŻEGNANIE

ODSZEDŁ MECENAS ANDRZEJ HANUSZ, WSPÓŁTWÓRCA SAMORZĄDU RADCOWSKIEGO

fot. OIRP w Krakowie

18 marca zmarł radca prawny Andrzej Hanusz, współtwórca i nestor samorządu radcowskiego, z zaangażowaniem pełniący wiele funkcji na szczeblu krajowym i okręgowym.

Mecenas Hanusz był członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych wielu kadencji, członkiem  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1987?1991, 1991?1995, 1995?1999, 1999?2003, 2003?2007, Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1983?1987 oraz członkiem Rady OIRP w Krakowie, Wicedziekanem Rady w latach 1983?1987, a także Dziekanem Rady krakowskiej izby.  

Andrzej Hanusz był również wieloletnim przewodniczącym Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych. Za swoją działalność na rzecz rozwoju samorządu radcowskiego został odznaczony srebrną i złotą honorową odznaką ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych? i medalami pamiątkowymi XX-, XXX- i XXXV-lecia samorządu radców prawnych. Ponadto 
w 2012 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu radców prawnych został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja, www.oirp.krakow.pl

Wszyscy pamiętamy mecenasa Andrzeja Hanusza jako prawnika o dużych uzdolnieniach, osobę inteligentną, błyskotliwą, sympatyczną i dowcipną, życzliwego kolegę oraz człowieka wielkiego serca, cenionego i uznanego działacza samorządowego, który przez długie lata 
z oddaniem angażował się w działalność na rzecz samorządu zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Swoją wieloletnią pracą w organach samorządu radców prawnych, pełnieniem zaszczytnych i ważnych funkcji ? Dziekana i Wicedziekana, członka Rady OIRP w Krakowie, Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, członka Prezydium KRRP, członka KRRP kilku kadencji ? a także osobistą postawą pełną pasji i kreatywności dał dowód prawdziwej rzetelności i profesjonalizmu. Żegnamy niezapomnianego organizatora i propagatora idei integracji samorządowej, prawego, serdecznego człowieka.

dr Marcin Sala-Szczypiński, 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie


ZMARŁ DZIEKAN RADY OIRP W BIAŁYMSTOKU

POŻEGNANIE MECENASA ANDRZEJA KALIŃSKIEGO

fot. Archiwum

Andrzej Kaliński był Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku obecnej kadencji, wcześniej pełnił w izbie białostockiej funkcje członka Rady VII kadencji, Wicedziekana Rady ds. Aplikacji VIII kadencji, Dziekana Rady IX kadencji. W obecnej kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych był członkiem Komisji Praw Człowieka.

Andrzej Kaliński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Pracował w administracji rządowej i skarbowej. W latach 2001?2002 pełnił funkcję konsula w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

Redakcja

Pożegnać po raz ostatni na tej ziemi człowieka ? niełatwa to sprawa. A jeszcze trudniejsza, gdy osoba ta była nam tak bliska?

Wyrazem szczególnej pamięci otaczamy naszego kolegę Andrzeja Kalińskiego, Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, osobę, która przez wiele lat była związana z samorządem radcowskim. Niezbadane wyroki losu sprawiły, że w pełni sił nadszedł dla Niego czas zakończenia ziemskiej wędrówki. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Żegnając Dziekana, bliskiego nam wszystkim, składamy słowa podziękowania za jego wytrwałą pracę, poświęcenie, serce i energię, jaką zawsze wkładał w rozwój samorządu radcowskiego i pracę zawodową. Jako Dziekan miał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwarty na argumenty innych, nie szukając w żadnej sprawie swojego interesu i korzyści. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań w sytuacjach trudnych. Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre wyjście z konfliktów i problemów samorządowych, przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych sprawach. Serdeczny, otwarty, gotowy do pomocy, a przy tym obowiązkowy zawsze miał czas dla każdego, uważnie słuchał i zagłębiał się w sprawy i problemy wszystkich. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Mimo wielu obowiązków łączył pracę zawodową z życiem rodzinnym. Nikt jednak nie spodziewał się, że tak szybko musimy pożegnać się z drogim nam Andrzejem Kalińskim ? wielkim przyjacielem i dobrym człowiekiem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Drogiej Małżonce, Synowi, Rodzicom oraz całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu całej społeczności samorządowej OIRP w Białymstoku

Jacek Klimowicz

sekretarz OIRP w Białymstoku


MARCOWE POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Zmiana regulaminu i powołanie zespołów problemowych na zjazd

Zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną* to jeden z punktów obrad XVII posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach  6?7 marca 2020 r. w Warszawie.

Podjęto również uchwały w sprawie umów dotyczących zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkoleń w pierwszej połowie br. oraz dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Zagranicznej KRRP w związku 
z rezygnacją z tej funkcji mec. Jędrzeja Klatki. Nową przewodniczącą komisji została r. pr. Joanna Wisła-Płonka.

Na koniec obrad pierwszego dnia posiedzenia KRRP podjęto decyzję w sprawie powołania zespołów problemowych na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w 2020 r. Powstały trzy zespoły: do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020?2024; do spraw opracowania propozycji zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu; do spraw opracowania propozycji zmian przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

W trakcie posiedzenia KRRP dokonano powołania Krajowej Komisji Wyborczej w obecnej kadencji.

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych wysłuchali informacji na temat realizacji umowy ubezpieczenia OC radców prawnych oraz stanu zaawansowania prac adaptacyjnych w nowej siedziby KIRP przy ul. Powązkowskiej 15.

Uznano również za zasadne przyjęcie stanowisk Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie: dopuszczalności składania przez radców prawnych wniosków procesowych, dotyczących nienależytej obsady sądu, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) oraz w sprawie próby pociągnięcia sędziego SO w Warszawie Igora Tulei do odpowiedzialności karnej.

KRRP podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Kolejne posiedzenie KRRP zaplanowane jest na 5?6 czerwca 2020 r.

DR

  • Szczegóły dotyczące zmian w Regulaminie działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz inne inicjatywy związane 
    z sytuacją zagrożenia epidemicznego na s. 18?19.

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Odwołane wydarzenia organizowane przez KRRP i rozprawy przed WSD

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie uczestników Krajowa Rada Radców Prawnych odwołała zapowiadane na marzec i kwiecień wydarzenia albo przesunęła ich termin. 

Przesunięciu uległ I etap VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego, który miał odbyć się 14 marca, odwołano planowane na 12?13 marca i 2?5 kwietnia szkolenia CSU w Polanicy-Zdroju i Zakopanem. Nie odbyły się też zaplanowane na 19, 23, 26 i 27 marca rozprawy przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. W obawie o zdrowie radców seniorów odwołano także planowane na kwiecień posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora oraz Turnus Seniora w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem zawieszona została V edycja ogólnopolskiej Akademii ? Konkursu Wiedzy o Prawie, realizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bez zakłóceń 27 lutego zdążył odbyć się pierwszy ? szkolny ? etap konkursu, który składał się z części pisemnej (testu jednokrotnego wyboru). Kolejny raz etap ten zrealizowano online za pomocą aplikacji, do której logowali się przedstawiciele komisji szkolnych na komputerach w szkole. Do etapu drugiego ? okręgowego, który planowany był 19 marca ? zakwalifikowało się 297 uczniów, w tym 172 ze szkół podstawowych i 125 ze szkół ponadpodstawowych. Termin tego etapu zostanie jednak przesunięty. Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach okręgowych izb lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP i składa się z dwóch części, pisemnej (rozwiązania kazusu) i ustnej (odpowiedzi na wylosowane pytanie).

Etap trzeci ? centralny (finał), który zwyczajowo składa się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii ? Konkursu, miał zostać przeprowadzony 29 kwietnia w Warszawie. Informacje dotyczące nowych terminów kolejnych etapów zmagań i wyników będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

Redakcja

LICZBA NUMERU

21 337

tyle osób czytało wiadomości z fanpage?a dwumiesięcznika ?Radca Prawny? na portalu Facebook od początku lutego do początku marca