O sukcesie zespołowym w przyszłości

0
Zespół przy pracy

Wiemy już od dawna, że świat składa się z ekstrawertyków i introwertyków. W jednym z moich poprzednich felietonów wskazałem jednak, że wyróżnia się również trzecią grupę, tzn. ambiwertyków. A co, jeśli chodzi o zespoły zawodowe? Każdy w zorganizowanej strukturze ma zazwyczaj do wykonania określone zadanie…

Uporządkowania typów pracowników, którzy mają określone zadanie do wykonania, podjęła się ostatnio międzynarodowa firma konsultingowa Bain & Company[1]. Zidentyfikowała ona sześć takich postaw, wśród których wyróżnia ?pionierów?, tj. ludzi, których misją jest zmiana świata (pioneer), ?rzemieślników?, tzn. osoby zainteresowane opanowaniem określonych umiejętności (artisan), a także ?operatorów? znajdujących sens życia poza pracą (operator). Ponadto wskazuje się na ?starających się?, czyli skoncentrowanych na zarobkach i statusie (striver), ?dawców? wykonujących pracę bezpośrednio poprawiającą życie innych (giver) oraz ?odkrywców?, czyli szukających nowych doświadczeń (explorer). Wyróżnienia te oparte zostały na szerokim badaniu kwestionariuszowym, które objęło ponad 20 tysięcy pracowników w: Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Japonii, Chinach, Indiach, Brazylii, Indonezji oraz Nigerii. Wszystkie te kraje reprezentują ponad 2/3 światowego Produktu Krajowego Brutto i pozwalają na szerokie spojrzenie kulturowe. Przeprowadzono również ponad 100 pogłębionych wywiadów, co pozwoliło na poczynienie wielu obserwacji. Czego możemy się więc dowiedzieć z tego badania?

Obserwacje uporządkowane zostały w kilku rozdziałach. Po pierwsze, motywacja względem pracy zmienia się, bo choć wyższy standard życia pozwala nam spędzać mniej czasu w pracy, to jednocześnie podnosi on oczekiwania, co taka praca powinna zapewniać. Po drugie, przekonania względem tego, co stanowi ?dobrą pracę? są rozbieżne. To właśnie dlatego wyróżnionych zostało aż sześć nowych typów pracowników, bo każdy z nich postrzega ją inaczej. Po trzecie, automatyzacja pozwala na zrehumanizowanie pracy. To dzięki automatyzacji eliminowana jest powtarzalna praca ludzka. Po czwarte, zmiana technologiczna zaciera granice samej firmy, bo choć praca zdalna staje się coraz popularniejsza, to stanowi ona wielkie wyzwanie dla każdej firmy, by utrzymać jej spójność. Po piąte, młodzi pracownicy czują się coraz bardziej przytłoczeni. Obserwacja ta jest szczególnie widoczna w gospodarkach rozwiniętych. To wszystko zdaniem Bain & Company konfrontuje nas z dwoma fundamentalnymi pytaniami: co będzie potrzebne w przyszłości, aby ludzie osiągnęli swój potencjał, a także, w jaki sposób firmy mogą wypełniać luki pracownicze i zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku?

Autorzy badania wskazują na kilka kierunków. Firmy muszą zmienić swoje podejście od zbierania talentów do ich tworzenia. Oczywiście nie jest to łatwe, bo niekiedy niezbędne jest ?kupienie? nowych umiejętności na rynku. Jednakże te firmy, które częściej będą patrzeć do wewnątrz i inwestować w swoich pracowników, mogą zbudować przewagę konkurencyjną. Firmy muszą się stać również bardziej empatyczne. Pracownicy nie są maszynami i trzeba podchodzić do nich indywidualnie, co także powinno przekładać się na wyznaczanie im celów. Firmy muszą być także bardziej zróżnicowane. Na początkowym ich stadium zazwyczaj otoczone są one takimi samymi typami pracowników. Aby osiągnąć sukces, muszą to zmienić, ponieważ zróżnicowane typy pracowników wprowadzają różne perspektywy, które poprawiają wydajność w firmie.

W badaniu nie wskazano, do którego z typów pracowników należą radcowie prawni. Myślę jednak, że rozkłada się to podobnie jak w innych branżach. Oczywiście badanie nie odpowiada, w jaki sposób osiągnąć indywidulny sukces zawodowy. Niemniej mogą wskazywać na to, co w przyszłości przełoży się na sukces kancelarii prawniczej. A zatem ?pionierzy? do dzieła, bo to wy najczęściej kierujecie poszczególnymi praktykami w kancelarii. Waszym zadaniem jest dobranie odpowiednich proporcji wśród rzemieślników, operatorów, starających się, dawców i odkrywców.


[1] ?The Working Future: Six Worker Archetypes and for the World Ahead?, Bain & Company 2022, https://www.bain.com/insights/what-type-of-worker-are-you-future-of-work-report-interactive/, dostęp: 14 lipca 2022 r.