Niedziela przydatnej wiedzy prawnej we Wrocławiu

0

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu regularnie angażuje się w niesienie pomocy cudzoziemcom. 25 listopada ub.r. w siedzibie Fundacji Ukraina przy ul. Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu radcowie i aplikanci z wrocławskiej izby udzielali indywidualnych porad prawnych mieszkającym w Polsce Ukraińcom oraz szkolili m.in. w zakresie prawa pracy czy praw człowieka.

Jak wskazują sami organizatorzy akcji, liczba pytań na temat przepisów prawa w Polsce oraz konieczność wyjaśnienia przystępnym językiem zasad naszego systemu prawnego jest niewyczerpana. Szczególnie w zakresie legalizacji pobytu, prawa pracy, umów cywilnoprawnych, ochrony praw człowieka, dyskryminacji i zachowań ksenofobicznych. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, wyrażonej przez członków fundacji, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu już po raz drugi zaangażowała się w niesienie pomocy cudzo­ziemcom.

W trakcie wydarzenia odbywały się prelekcje i indywidualne konsultacje. W ramach szkoleń odbyły się prezentacje z zakresu legalizacji pobytu prowadzone przez prezesa zarządu Fundacji Ukraina Artema Zazulę, zakresu prawa pracy i prawa cywilnego, w tym legalnego zatrudnienia z udziałem Wicedziekana Rady OIRP we Wrocławiu r. pr. Pauliny Sosnowicz, a także praw człowieka, walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem, prowadzone przez r. pr. Katarzynę Sobańską-Laskowską, pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoby borykające się z konkretnymi problemami mogły uzyskać porady od naszych radców prawnych i aplikantów pod kierownictwem r. pr. Mileny Szostak-Kałuskiej ze wsparciem aplikantek radcowskich Sylwii Ciesielskiej i Patrycji Kiczak.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.?

Źródło: ?Przegląd Radcowski?, nr 21/2018