Izba warszawska podpisała porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi

0

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik, przy udziale koordynatora ds. programów pro bono dr. Filipa Czernickiego, podpisał 18 grudnia ub.r. porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pozyskanie efektywnej i nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie, a także dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń w obszarach związanych z działalnością pro bono. Pomoc będzie świadczona w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Porozumienia zostały podpisane z: Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia?, fundacją Polskie Forum Migracyjne, fundacją Centrum Praw Kobiet, ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Nawiązana współpraca pomoże w udzieleniu wsparcia osobom nieposiadającym pełnomocnika procesowego oraz potrzebującym kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej.