Krajowa Izba Radców Prawnych przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

0

Krajowa Izba Radców Prawnych 23 listopada uroczyście przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów nakreślił kierunek działań porozumienia w przyszłym roku.

Fundamentalną rolą zawodów zaufania publicznego jest niesienie pomocy innym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Celem porozumienia powołanego we wrześniu 2021 r. jest m.in.:

  • inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych;
  • budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego;
  • podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego;
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji tych zawodów;
  • integracja i konsolidacja środowisk zawodowych.

– Kluczowymi celami powinny być odbudowa zaufania do naszych zawodów, aktywizacja oraz wspólne działanie samorządów na poziomie krajowym i regionalnym – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podczas uroczystego przejęcia prezydencji w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. – Moim celem jest, żebyśmy wszyscy byli razem – dodał, omawiając kierunek działań i pomysły, jakie mają charakteryzować przewodnictwo KIRP w OPSZZP w 2023 r.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaznaczył również, że przyszły rok będzie czasem wytężonej pracy oraz że każdy samorząd ma w porozumieniu, i w pracy nad osiągnięciem założonych celów, kluczowe znaczenie.

Na spotkaniu przyjęto także wspólne stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w związku z morderstwem Ewy Kochańskiej, komornik sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, w którym wyrażono głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Pamięć Ewy Kochańskiej uczczono także minutą ciszy.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Architektów RP, Naczelna Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Kuratorów, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Prezydencja KIRP potrwa 12 miesięcy.

Red., www.kirp.pl