Debata o instytucji wyłączenia sądu i przymusie adwokacko-radcowskim – Spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

0

Kwestia instytucji wyłączenia sędziego oraz stworzenia instytucji wyłączenia sądu w postępowaniu cywilnym i karnym, a także problem obowiązkowego zastępstwa adwokata/radcy prawnego w postępowaniu sądowym (przymus adwokacko-radcowski) były tematami posiedzenia Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej 4 listopada w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych oraz online.

W spotkaniu stacjonarnym wzięli udział: przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej r. pr. prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, wchodzący w skład Komitetu Sterującego SKK, adw. dr hab. Andrzej Olaś, r. pr. dr hab. Piotr Rylski, r. pr. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska oraz r. pr. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

Zdalnie w posiedzeniu uczestniczyli także prezes SSP Iustitia SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Biura Naczelnej Rady Adwokackiej Łukasz Tkacz, SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, SSR Ryszard Rutkowski, adw. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, adw. dr Andrzej Malicki, adw. Andrzej Tomaszek, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz SNN prof. dr hab. Paweł Wiliński.

Pierwszą problematykę, dotyczącą instytucji wyłączenia sędziego i stworzenia instytucji wyłączenia sądu w postępowaniu cywilnym i karnym, przedstawili prof. dr hab. Andrzej Jakubecki oraz SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Debata obejmowała zagadnienia dotyczące możliwości wprowadzenia instytucji wyłączenia sądu, jej przesłanki, jej odrębności z instytucją wyłączenia sędziego, trybu jej zastosowania, a także jej uregulowania ustawowego.

Problem przymusu adwokacko-radcowskiego, tj. zniesienia powyższego wymogu w odniesieniu do czynności procesowych dokonywanych przez strony procesowe, będące jednocześnie profesjonalnymi radcami prawnymi czy adwokatami, rozwinął adw. dr hab. Andrzej Olaś.

Społeczną Komisję Kodyfikacyjną reprezentują przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy. Członkowie SKK opracowują i przekazują podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą projekty ustaw lub nowelizacji w sprawach poruszanych podczas kongresów prawników polskich.

Red., www.kirp.pl