Nowa wysokość składki radcowskiej i zmiana regulaminu aplikacji

0

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28–29 października w Katowicach, przegłosowana została nowa wysokość składki dla radców prawnych. Ustalono również nowy podział środków – 25% składki trafi do KRRP, a 75% do okręgowych izb radców prawnych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł.

Pełna składka zatem, wraz z ubezpieczeniem OC na niezmienionym poziomie, w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej – 130 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.

Od nowego roku nastąpi również nowy podział składki członkowskiej, z której 25% trafi do Krajowej Izby Radców Prawnych, 75% natomiast do okręgowych izb radców prawnych. Z kwoty składki członkowskiej dla radców prawnych, tj. 111 zł, do okręgowych izb radców prawnych trafi 83,25 zł, a dla Krajowej Izby Radców Prawnych – 27,75 zł. Zmiana podziału składki członkowskiej jest dalszym wzmocnieniem izb w realizowaniu ich zadań.

Podczas posiedzenia przewodniczący Komisji Aplikacji, r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski, zreferował projekt uchwały zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, która została zaakceptowana i wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z uchwałą, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne, w ciągu czterech tygodni w każdym roku szkoleniowym zajęcia w formie konwersatoriów i ćwiczeń będą mogły odbywać się więcej niż jeden dzień w tygodniu.

Sekretarz KRRP r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, który został zaakceptowany i wszedł w życie z dniem podjęcia. Zgodnie ze zmianami okręgowa izba radców prawnych prowadzi ewidencję radców prawnych, która zawiera również informację o gotowości do świadczenia nieletnim pomocy prawnej z urzędu jako obrońca.

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych zaakceptowali także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wyposażenie biura KRRP w systemy audiowizualne. Projekt ten jest ostatnim etapem całego przedsięwzięcia inwestycyjnego w siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych.

Red., www.kirp.pl