Z każdej złotówki składek uczynimy inwestycję o możliwie najwyższej stopie zwrotu

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Podczas ostatniego posiedzenia KRRP zapadła decyzja o podniesieniu składki samorządowej. Co dokładnie zmieniono?

Rzeczywiście Krajowa Rada zdecydowała, by po raz pierwszy od 12 lat zmienić wysokość składki samorządowej. Obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki to odpowiednio: 111 zł dla radców prawnych wykonujących zawód, 60 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami i 30 zł dla aplikantów radcowskich. Wysokość składki ubezpieczeniowej dla radców utrzymujemy na poziomie 19 zł miesięcznie. Próg zmian przyjęto w niemal jednomyślnym głosowaniu, po wielu tygodniach dyskusji i analiz co do wysokości nowej składki. Wygląda na to, że znaleźliśmy rozsądny kompromis pomiędzy oczekiwaniami samych radców a już pilną koniecznością urealnienia stawek.

Jesteśmy w środku kryzysu gospodarczego. Czy to na pewno najlepszy czas na podwyżki?

Na tego typu decyzję żaden moment nie jest jednoznacznie dobry. Mam poczucie, że nie weryfikowaliśmy wysokości stawek tak długo, jak było to możliwe ? a wśród przedstawicieli samorządu propozycje podwyżek pojawiały się już znacznie wcześniej. Jesteśmy na progu nowego roku, planujemy kolejne aktywności samorządowe i idący za nimi budżet, a potrzeby działania zarówno na poziomie krajowym, jak i okręgowym są duże. Ani jakość kształcenia, ani doskonalenia zawodowego, ani nasza widoczność na rynku usług prawnych nie poczekają ? w tych obszarach trzeba działać co najmniej tak aktywnie jak dotąd, a to wymaga nakładów.

Na co zostaną przeznaczone te środki?

Na pewno każda złotówka wydana z samorządowej kasy jest bardzo starannie przemyślana i weryfikowana ? tak było od początku mojej kadencji i tak będzie dalej, niezależnie od wysokości wpływów ze składek. Dotąd obowiązywał podział: 28% na rzecz KRRP, a 72% na rzecz izb okręgowych; od 1 stycznia 25% trafi do KRRP, 75% natomiast do izb, więc to kolejne w tej kadencji zapowiadane przeze mnie przesunięcie środków do izb. Część budżetu krajowego będzie przeznaczona na działania solidarnościowe wobec izb, tj. na przykład sfinansujemy i skoordynujemy część zajęć online kształcenia aplikacyjnego i doskonalenia zawodowego. Podejmiemy też strategicznie zaplanowane, systemowe działania komunikacyjne, które pozwolą nam na kolejny etap pozycjonowania naszego zawodu na rynku usług prawnych i w głowach naszych klientów, co w dalszej perspektywie przełoży się również na popyt na usługi radców. Inwestujemy też w nowoczesne systemy informatyczne. Zwiększymy naszą aktywność badawczą i legislacyjną w ramach OBSiL. Niezależnie od szczegółów zapewniam, że z każdej złotówki składek będziemy czynić inwestycję o możliwie najwyższej stopie zwrotu.

Red.