UROCZYSTE ŚLUBOWANIA NOWYCH RADCÓW PRAWNYCH

0

OIRP w Białymstoku

Białostocka izba 27 lipca przywitała w swoim gronie 38 młodych mecenasów, którzy tego dnia, w obecności Dziekan Rady Joanny Kamieńskiej oraz kierownika szkolenia Moniki Waluk-Zalewskiej, złożyli ślubowanie oraz po raz pierwszy założyli togi z niebieskim żabotem. W barokowych wnętrzach Auli Magna XVIII-wiecznego pałacu Branickich gościliśmy nie tylko członków naszego samorządu, ale także przedstawicieli innych zawodów prawniczych – sędziów, notariuszy i komorników. 

Biuro OIRP w Białymstoku

OIRP w Lublinie

W auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS 21 lipca odbyło się uroczyste ślubowanie 60 nowych radców prawnych OIRP w Lublinie. W ślubowaniu wzięli udział przedstawiciele Prezydium Rady OIRP w Lublinie: Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, Wicedziekani Rady Anna Fermus-Bobowiec i Bartosz Gdulewicz, członek Rady Marzena Kucharska-Derwisz oraz Sekretarz Rady Krzysztof Adamski. Obecni na ślubowaniu byli również kierownik szkolenia aplikantów Sławomir Pilipiec, rzecznik prasowy Ewa Urbanowicz oraz prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. Jarosław Kostrubiec.

Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się radcom prawnym nagrody w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczyła najwyższych wyników z egzaminu radcowskiego (Diana Kozakiewicz-Lis, Paulina Radomska), druga najwyższych wyników uzyskanych na aplikacji radcowskiej (Karolina Dziachan, Klaudia Mańka, Jędrzej Słomka). 

EU

OIRP w Olsztynie

Uroczyste ślubowanie 37 nowych radców prawnych odbyło się 2 sierpnia w hotelu Park w Olsztynie. Ślubowanie przyjęła Dziekan Rady Katarzyna Skrodzka-Sadowska. W wydarzeniu uczestniczyli: Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Michał Korwek; przewodniczący komisji egzaminacyjnej sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk; przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego r. pr. Krzysztof Górecki; przewodniczący Komisji ADR KRRP r. pr. Tomasz Parkasiewicz; a także członkowie Rady OIRP w Olsztynie.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody dla osób, które najlepiej zdały egzamin radcowski. Główna nagroda – toga radcowska ufundowana przez Dziekana Rady OIRP w Olsztynie oraz upominki książkowe od wydawnictw prawniczych Wolters Kluwer oraz C.H.Beck – trafiła do r. pr. Klaudii Gzinki. Dwie osoby – r. pr. Dominika Radykield oraz r. pr. Magda Falkowska – otrzymały upominki książkowe od wydawnictw prawniczych. 

Biuro OIRP w Olsztynie

OIRP w Poznaniu

25 sierpnia w auli uniwersyteckiej UAM odbyło się ślubowanie radców prawnych. Dla znakomitej większości z nas, byłych aplikantów OIRP w Poznaniu, to zwieńczenie prawie dekady starań, które doprowadziły nas do uzyskania wymarzonego tytułu zawodowego. Chociaż na tym uroczystym wydarzeniu pojawiło się wielu znakomitych gości, to należy pamiętać, że było to przede wszystkim nasze święto, święto osób, które dzięki swojej wytrwałości i zaangażowaniu mogą dzisiaj z dumą tytułować się radcami prawnymi.

Po ślubowaniu zadano mi pytanie – czy nie boimy się faktu, że właśnie na rynek wchodzi taka liczba nowych radców prawnych? Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i ma zestaw cech i osobowość, które go odróżniają od innych i będą przyciągać klientów.

r. pr. Agata Kędzierska

OIRP w Rzeszowie

W auli budynku Collegium Administrativum WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie 31 lipca odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych. Uroczystość otworzyli Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie r. pr. Bartosz Opaliński oraz JM Rektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy Posłuszny. Do nowo zaślubionych radców prawnych przemawiał także Wicedziekan Rady r. pr. Aleksander Cisek. Togę za najlepszy wynik z egzaminu odebrał r. pr. Maciej Piotrowski, który w imieniu koleżanek i kolegów z roku dziękował za szkolenie i trzyletnią aplikację.

Biuro OIRP w Rzeszowie

OIRP w Wałbrzychu

Dzień, w którym oficjalnie przyjmujemy do naszego grona nowych radców prawnych, w sposób szczególny zapisuje się w pamięci ślubujących. To zwieńczenie dążeń, ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń. Wspólnota samorządowa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu 7 września powiększyła się o 32 nowych radców prawnych, którzy złożyli ślubowanie przed Dziekanem Rady r. pr. Markiem Majką.

Uroczystość miała miejsce w zamku Książ w Wałbrzychu w obecności przedstawicieli Rady: r. pr. Małgorzaty Walaszczyk-Borek, r. pr. Agnieszki Polewskiej oraz zaproszonych gości. Wszystkim radcom wraz z gratulacjami wręczono certyfikaty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu oraz publikacje książkowe. Tradycyjnie nagrodzono również osobę, która uzyskała najlepszy wynik z egzaminu radcowskiego.

Biuro OIRP w Wałbrzychu

OIRP w Warszawie

6 lipca Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie miała powody do podwójnej radości – w dniu obchodów rocznicy przyjęcia przez Sejm ustawy o radcach prawnych do grona samorządu radcowskiego dołączyło 350 nowych członków, którzy zakończyli trudną i wymagającą aplikację radcowską, zdobywając uprawnienia zawodowe radcy prawnego.

Ślubowanie zgromadziło przedstawicieli różnych dziedzin zawodów prawniczych, administracji rządowej oraz środowiska akademickiego. W gronie gości znaleźli się m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po uroczystym wypowiedzeniu słów roty ślubowania radcy prawnego nowi radcowie, którzy najlepiej zdali egzamin zawodowy, oraz ci, którzy mogli pochwalić się najwyższą średnią ocen z aplikacji radcowskiej, otrzymali radcowskie togi oraz zestawy upominków ufundowane przez wydawnictwa C.H.Beck i Wolters Kluwer Polska.

Red., www.oirpwarszawa.pl

OIRP w Zielonej Górze

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dr Przemysław Sztejna 31 sierpnia uroczyście odebrał ślubowanie od osób, które zdały egzamin radcowski przeprowadzony w kwietniu 2023 r. Ślubowanie w asyście sztandaru KIRP złożyło 27 osób, z czego 25 to byli aplikanci radcowscy. Pierwszy raz ślubowanie złożyło ośmiu absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uroczystość swoimi wystąpieniami uświetnili m.in. Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. Andrzej Bisztyga, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, a także Maciej Bobrowicz, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządów prawniczych i środowiska sędziowskiego.

r. pr. Radosław Pietrzak

Redakcja „Radcy Prawnego” składa gratulacje wszystkim nowym radcom i życzy wielu sukcesów zawodowych!