Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Coraz cieplejsze dni i luzowanie obostrzeń napawają nas optymizmem, ale wojny z pandemią jeszcze nie wygraliśmy. Miejmy nadzieję, że podejmowane kroki i zdyscyplinowanie społeczne pozwolą jak najszybciej pokonać wirusa, który wywrócił do góry nogami nasze życie.

Mimo ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego nasz samorząd nieprzerwanie realizuje swoje zadania, dostosowując organizację wydarzeń do wymagań obecnej, niełatwej sytuacji. O tym oraz o nowych wyzwaniach samorządu na najbliższe lata w obszarze doskonalenia zawodowego i promocji zawodu mówi na naszych łamach Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

W tym numerze ?Radcy? szczegółowo analizujemy ustawę ? Prawo własności przemysłowej, której nowe przepisy dają radcom prawnym możliwość reprezentowania stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Omawiamy także w rozmowie z prezes Urzędu Patentowego Edytą Demby-Siwek wprowadzoną w marcu procedurę fast track ? tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń.

Nieustannie w naszym dwumiesięczniku przyglądamy się zmianom przepisów wywołanym przez pandemię koronawirusa. Tym razem wzięliśmy pod lupę te, dzięki którym można przeprowadzić zdalne zgromadzenia spółek kapitałowych i spółdzielni. Z chwilą wprowadzenia istotnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań w marcu 2020 r. okazało się, że wiele podmiotów nie jest w stanie terminowo przeprowadzić wymaganych przepisami prawa zgromadzeń. Aby rozwiązać ten problem, ustawodawca umożliwił przeprowadzenie zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub środków porozumiewania się na odległość. Pozostając w tym temacie, radzimy, jak w dobie upowszechnienia komunikacji elektronicznej zabezpieczyć konta pocztowe czy chmury przed wyciekiem danych.

Kiedy już Państwo poprawią bezpieczeństwo swoich skrzynek, warto przeczytać, co daje podatnikom polska wersja estońskiego CIT-u, jak zmieni się ochrona konsumentów po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kiedy stosuje się tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych.

A dla poprawy humoru w tych ciężkich czasach polecam artykuł o tym, jak w XVIII w. dochodziło się do zawodu prawnika?

Miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna