Radcowski ośrodek pomocy pro bono w izbie warszawskiej

0

OIRP w Warszawie uruchomiła Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono. Klienci będą do niego kierowani bezpośrednio przez biura nieodpłatnej pomocy prawnej, instytucje społeczne i rzecznicze, organizacje pozarządowe oraz kliniki prawa. Radcowie prawni mogą się podejmować prowadzenia spraw w ramach Ośrodka Pro Bono na zasadzie pełnej dobrowolności, z możliwością samodzielnego wyboru konkretnych spraw. Pomoc prawną pro bono mogą świadczyć również aplikanci działający pod nadzorem radcy prawnego.

Udzielanie porad pro bono powinno się odbywać przede wszystkim w oparciu o infrastrukturę kancelarii radcy prawnego. Natomiast w razie uzasadnionej potrzeby Ośrodek Pro Bono może zapewnić miejsce na spotkanie z klientem. Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro Bono proszone są o złożenie deklaracji o przystąpieniu do współpracy z Ośrodkiem (można ją znaleźć na stronie www.oirpwarszawa.pl, w zakładce Pomoc pro bono). Wypełnione deklaracje należy składać w siedzibie OIRP w Warszawie lub drogą e-mailową na adres: probono@oirpwarszawa.pl.

Wszelkie pytania można kierować do koordynatora ds. programów pro bono OIRP w Warszawie, r. pr. Filipa Czernickiego, na adres: probono@oirpwarszawa.pl.

Zachęcamy wszystkich radców prawnych i aplikantów z izby warszawskiej do nawiązania współpracy z Ośrodkiem Pro Bono oraz do angażowania się w inne akcje społeczne OIRP w Warszawie.