Spotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych XI kadencji z byłymi Prezesami KRRP

0
Fot. FokusMedia

Uroczyste spotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych XI kadencji z byłymi Prezesami KRRP rozpoczęło w Krakowie 1 kwietnia obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Uroczystość poprowadziła Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój.

Przed rozpoczęciem przemówień minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w marcu byłego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego.

Witając gości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreślił, że ?choć świętujemy 40-lecie samorządu, zawód radcy prawnego ma znacznie dłuższą historię?.

? Teraz jesteśmy największym samorządem prawniczym w Polsce, prowadzimy najlepszą aplikację, jesteśmy liderem. I jako liderzy musimy walczyć o praworządność w Polsce. To jest nasza wielka rola. Jako samorząd poradziliśmy sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia. Sprostaliśmy też wyzwaniu, jakie stawia przed nami sytuacja w Ukrainie. Mocno angażujemy się w pomoc ofiarom wojny ? uruchomiliśmy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej i infolinię dla obywateli Ukrainy ? z tego jesteśmy dumni ? powiedział Prezes KRRP.

? To, co zbudowaliście, panowie, przez te wszystkie lata, teraz jest wzmacniane i rozbudowywane ? zwrócił się do byłych Prezesów. ? Jesteśmy różni, ale możemy budować jedność, dzięki temu będziemy sprawniejsi i silniejsi ? zakończył Włodzimierz Chróścik.

Następnie Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur odczytał list nieobecnego na uroczystości Prezesa KRRP I i II kadencji (1983?1991) Józefa Zycha.

?Utworzenie samorządu radców prawnych to historyczny moment w życiu radców prawnych, ale to także początek zwrotu w kierunku tworzenia samorządów zawodowych i terytorialnych. W tej uroczystej chwili chciałbym po raz kolejny potwierdzić, że nasze zwycięstwo w jakże trudnym czasie było możliwe dzięki jednolitej postawie całego środowiska radców prawnych oraz mądrej i przemyślanej taktyce setek działaczy, skupionych najpierw w kołach radców prawnych przy ZPP, a następnie w organizacjach skupiających radców prawnych? ? napisał do zgromadzonych na uroczystości Marszałek Zych.

Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój zaprosiła na scenę Prezesa KRRP III kadencji (1991?1995) Jacka Żuławskiego.

? Od lat toczy się dyskusja o połączeniu naszego samorządu z adwokaturą. Mam nadzieję, że te pomysły można już zostawić na boku mamy bowiem dzisiaj znakomitą samodzielną organizację ? ocenił.

O historii samorządu i wielu latach walki o rozszerzenie uprawnień zawodu radcy prawnego opowiadał Prezes IV, V i pierwszej połowy VI kadencji Andrzej Kalwas (1995?2005).

? Cieszę się, że współtworzyłem ten samorząd, walcząc o jego obecny status; dobrze korzystajcie z efektów naszych starań ? zwrócił się do zebranych. ? Musimy z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo samorządy zawodów zaufania publicznego ciągle się rozwijają i kwitną ? zakończył.

Następnie głos zabrał Prezes drugiej połowy VI kadencji (2005?2007) Zenon Klatka.

? Gdy byłem prezesem, wielu adwokatów publicznie mówiło o nas, że jesteśmy prawnikami gorszego sortu. To był dla mnie świetny bodziec do działania, żeby udowodnić, że tak nie jest. Doceńcie wysiłek i zaangażowanie kolegów, którzy tworzyli samorząd ? zaapelował.

Na uroczystości nie mógł być obecny Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP w latach 2007?2013 oraz w latach 2016?2020. List od niego odczytała Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

?Jubileusz 40-lecia uchwalenia ustawy o radcach prawnych to niezwykle ważny dla mnie jubileusz. Spotkanie byłych Prezesów to wyjątkowa możliwość spotkania po latach i przyjemność rozmowy z osobami, które kierowały samorządem radców prawnych? ? napisał Maciej Bobrowicz.

Wspomnienie o zmarłym Prezesie KRRP IX kadencji (2013?2016) radcy prawnym Dariuszu Sałajewskim wygłosiła wdowa Grażyna Sałajewska. Podkreśliła, że jej mąż w czasie sprawowania funkcji Prezesa podniósł prestiż zawodu radcy prawnego.

Dla uhonorowania zasług byłym Prezesom wręczono list z podziękowaniem za ich wkład w powstanie i rozwój samorządu oraz wyjątkową statuetkę ? figurkę Temidy projektu Wincentego Potackiego, stworzoną w latach 40. XX w. i pochodzącą z ekskluzywnej kolekcji Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. ? manufaktury o prawie 200-letniej historii. Obecnemu Prezesowi Włodzimierzowi Chróścikowi statuetkę wręczył Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.

O historii poszczególnych izb oraz swojej wizji samorządu opowiedzieli następnie Dziekani Rad OIRP.

Część oficjalną uroczystości zakończyła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, dziękując wszystkim za podzielenie się historią samorządu, doświadczeniami i przemyśleniami na temat przyszłości zawodu radcy prawnego.

Red., www.kirp.pl