Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Czas pędzi nieubłaganie ? dopiero zaczynaliśmy nasz jubileuszowy rok, a już za chwilę będziemy świętować 40-lecie na lipcowym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Przygotowania do niego zdominowały ostatnie miesiące pracy KRRP. Jednym z tematów, które staną się przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu, będą zmiany zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych. W celu analizy tych zagadnień powołano grupy robocze, które zajęły się także opracowaniem zbioru propozycji zmian, a także zorganizowano cykl pięciu webinariów ?Zawód z zasadami?, podczas których Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i zaproszeni eksperci rozmawiali m.in. o: kwestiach promocji usług prawniczych, wartościach, na jakich opierać powinien się zawód radcy prawnego, udziale w samorządzie zawodowym czy wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego. Efekt prac grup roboczych oraz wnioski z dyskusji w cyklu ?Zawód z zasadami? omawiamy szeroko w temacie numeru.

O dyskusji nad zmianami w Kodeksie Etyki Radców Prawnych, który w obecnej rzeczywistości rynkowej mógł się już nieco zdezaktualizować, mówi na łamach ?Radcy? także Ryszard Wilmanowicz, przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP. W jakim kierunku zmierza dyskusja i czy nasze wewnętrzne regulacje zyskają nowy kształt, dowiemy się już niebawem na zjeździe, o czym przeczytają Państwo w kolejnym numerze.

Oprócz przedzjazdowych debat samorządowych naszą uwagę przykuł także wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbadania zgodności z ustawą zasadniczą części przepisów ustawy o radcach prawnych. Jako samorząd radcowski nie mamy wątpliwości, że wniosek ten nie jest zasadny. Niezależny, silny samorząd prawniczy to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa, którego nie pozwolimy zniszczyć i którego władze samorządu będą bronić podejmowanymi działaniami.

Tymczasem w tym wydaniu prezentujemy laureatów 14. edycji konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego?, którzy 4 czerwca na uroczystej gali odebrali statuetki. Na liście radców wyróżnionych w tym roku za pracę pro publico bono znaleźli się także ci, którzy z poświęceniem od miesięcy pomagają obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Serdecznie gratuluję laureatom i nominowanym. Każda z tych osób jest wizytówką naszego zawodu!

Ponadto na łamach najnowszego numeru kontynuujemy analizę zmian w przepisach podatkowych i zapowiadamy, co przyniesie Polski Ład 2.0, podpowiadamy, w co inwestować w czasach wysokiej inflacji, i analizujemy projekt ustawy, która ma przeciwdziałać lichwie.

Dla oderwania się od tematów gospodarczych polecamy artykuł o szalbierzach spirytystycznych, którzy naciągali naiwnych w XIX w. Jakże łatwo i teraz wpaść w szpony różnej maści oszustów, np. internetowych?

Miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna