Budujemy społeczeństwo obywatelskie i promujemy demokratyczne wartości

0
Business partnership meeting concept. Businessmen making handshake in the city. Successful businessmen handshaking after good deal withe Double exposure city background

Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem.

Samorząd radcowski w tym roku ponownie włącza się w Tour de Konstytucja i Pol’and’Rock Festival. O czym będą państwo rozmawiać tym razem?

To ważny rok dla Polski i obywateli naszego kraju. Obecna edycja Tour de Konstytucja jest poświęcona zagadnieniu praworządności i zasadom demokracji w kontekście wyborów powszechnych. Dlatego będziemy wiele mówić o prawach wyborczych obywateli, politycznym i społecznym znaczeniu głosowania, także o mechanizmach kontroli wyborów. Jeśli chodzi o Pol’and’Rock Festival, to tu tradycyjnie będziemy obecni podczas Akademii Sztuk Przepięknych. KIRP wraz z kilkoma izbami (zwłaszcza z OIRP w Poznaniu) zorganizuje rozmaite warsztaty tematyczne, zaczynając od praw zwierząt, a kończąc na prawach pracowniczych. Zaplanowaliśmy także aktywności edukacyjne dla dzieci, ponieważ na festiwalu pojawia się coraz więcej młodych uczestników z rodzicami. Chcę natomiast podkreślić, że w obu przypadkach skupiamy się na merytoryce i edukacji, zatem zapraszamy do rozmowy każdego, bez względu na zainteresowania czy poglądy polityczne. 

Jak pan ocenia dotychczasowe zaangażowanie radców i aplikantów w te projekty?

Bardzo pozytywnie. W ubiegłym roku w większości przystanków uczestniczyli radcowie prawni i aplikanci. Nasze koleżanki i nasi koledzy świetnie sprawdzają się w kontaktach bezpośrednich i w wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień prawnych zrozumiałym, interesującym językiem. Co więcej, samym radcom i aplikantom te rozmowy dają dużą satysfakcję i są inspirującym uzupełnieniem typowej pracy w sądzie czy kancelarii. Jednym słowem to relacja win-win, z której wynikają same benefity dla każdej zaangażowanej strony.

Czy dzięki udziałowi w takich inicjatywach samorządy prawnicze i organizacje społeczne nie wyręczają systemu szkolnictwa w edukowaniu o sprawach podstawowych?

Z pewnością znacząco go uzupełniają! Całe nasze środowisko widzi wielki sens angażowania się w tego typu projekty. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że system szkolnictwa ma wiele do zrobienia, jeśli chodzi o nawet podstawową edukację prawną. Od dawna o tym mówimy, póki co musimy natomiast działać w ramach istniejących możliwości. Jestem przekonany, że samorządy prawnicze i organizacje społeczne mają do dyspozycji ciekawe i interaktywne metody edukacji, które sprawiają, że tematy takie jak konstytucja czy prawa wyborcze będą bardziej przystępne i interesujące dla obywateli. To nie oznacza, że szkoły nie odgrywają roli w edukacji podstawowej, ale dodatkowe inicjatywy społeczne mogą wzbogacić i urozmaicić proces uczenia się, przyciągając różnorodne grupy społeczne. Poza tym ważne jest, aby inicjatywy takie jak Tour de Konstytucja i Pol’and’Rock Festival były dostępne dla wszystkich i otwarte. To pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie wartości demokratycznych.

Red.