Jak wykorzystać potencjał kobiet w samorządach prawniczych i biznesie?

0
Od lewej: r. pr. Artur Wierzbicki (przewodnicza?cy Komisji Praw Człowieka przy FBE), r. pr. Izabela Konopacka (przewodnicza?ca Komisji Nowych Technologii przy FBE), prof. Sara Chandler (eksprezydent FBE), adwokat Juan Nun?ez (eksprezydent AEA-EAL oraz były sekretarz generalny FBE); fot. Izabela Konopacka

O tym m.in. rozmawiano na konferencji przedstawicieli izb Federacji Adwokatur Europejskich. W dniach 14?16 lutego w Barcelonie, przy okazji święta patrona hiszpańskich adwokatów św. Rajmunda z Penyafortu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Prawna, zorganizowana przez ICAB wraz z FBE (Federacją Adwokatur Europejskich) ? organizacją zrzeszającą ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych, jak i krajowych, której KIRP została członkiem w 2018 r.

Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli radców prawnych. OIRP w Warszawie reprezentowały wicedziekan Monika Całkiewicz oraz Paulina Kolowca, OIRP we Wrocławiu ? Izabela Konopacka (także przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy FBE), a OIRP w Poznaniu ? Artur Wierzbicki (przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy FBE). W spotkaniu również wzięła udział jako prezes europejskiego stowarzyszenia prawników AEA-EAL prof. Maria Ślązak.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła działań na rzecz równości płci. Omówiono sytuację kobiet prawników zarówno na rynku pracy, jak i w samorządach oraz prawniczych organizacjach międzynarodowych.

Konferencję otworzyli dziekan izby adwokackiej w Barcelonie Eug?nia Gay oraz prezydent Federacji Adwokatur w Europie Michele Lucherini. Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięła Marie-Aimée Peyron ? dziekan izby w Paryżu, Hilarie Bass ? ustępująca prezydent amerykańskiej adwokatury, oraz Christina Blacklaws ? prezydent Law Society Anglii i Walii.

I tak jedne z najbardziej wpływowych kobiet prawników w Europie i Stanach Zjednoczonych zwracały uwagę na problematykę dotyczącą standardów równego traktowania kobiet na rynku pracy, konieczności wyrównania niezależności ekonomicznej kobiet oraz eliminowania społecznych stereotypów związanych z płcią, a także podjęcia działań mających na celu ułatwianie kobietom godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Od lewej: r. pr. Artur Wierzbicki (przewodnicza?cy Komisji Praw Człowieka przy FBE), r. pr. Izabela Konopacka (przewodnicza?ca Komisji Nowych Technologii przy FBE), prof. Sara Chandler (eksprezydent FBE), adwokat Juan Nun?ez (eksprezydent AEA-EAL oraz były sekretarz generalny FBE); fot. Izabela Konopacka
Od lewej: r. pr. Artur Wierzbicki (przewodnicza?cy Komisji Praw Człowieka przy FBE), r. pr. Izabela Konopacka (przewodnicza?ca Komisji Nowych Technologii przy FBE), prof. Sara Chandler (eksprezydent FBE), adwokat Juan Nun?ez (eksprezydent AEA-EAL oraz były sekretarz generalny FBE); fot. Izabela Konopacka

Podczas dyskusji panelowej, w której zabrał głos także prezydent CCBE Jose de Freitas, zwrócono uwagę na dysproporcje w zakresie płci przy sprawowaniu funkcji kierowniczych w zarządach międzynarodowych organizacji prawniczych i samorządach.

Poruszono również problemy związane z ograniczeniami, jakie stają na drodze kobiet podczas ich kariery zawodowej. Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest wciąż jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy, w tym także w sektorze usług prawnych. Kobietom prawnikom trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze, chociaż przepisy prawa Unii Europejskiej wyznaczają standardy równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek upowszechniania równego statusu kobiet i mężczyzn.

W drugim dniu konferencji przedstawiciele poszczególnych izb członkowskich FBE dyskutowali na temat mediacji oraz alternatywnych form rozwiązywania sporów (ADR ? Alternative Dispute Resolution). Prawnicy przyznali, że istnieje wiele różnych sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów, także koncyliacja, negocjacje, jednak wciąż najpopularniejszymi formami pozostają mediacja i arbitraż. W trakcie spotkania prawnicy wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi roli prawa i prawników w mediacji, zastosowania mediacji i innych ADR w sporach prawnych, omówili skutki prawne mediacji, a także zdefiniowali mediację na podstawie różnych systemów prawnych. Na marginesie warto wspomnieć, iż wśród liderów w zakresie liczby sporów rozwiązanych na drodze mediacji są takie kraje jak: Wielka Brytania, Włochy oraz Stany Zjednoczone, gdzie 95% spraw rodzinnych kończy się ugodą zawartą w jej wyniku.?