Konferencja sędziów i rzeczników dyscyplinarnych

0

Prawie 300 osób reprezentujących pion dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych uczestniczyło w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się w dniach 9?12 maja we Wrocławiu. 

W pierwszym dniu konferencji rzecznicy dyscyplinarni odbyli spotkanie z Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Jarosławem Sobutką, natomiast członkowie okręgowych sądów dyscyplinarnych i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego spotkali się z przewodniczącym WSD Krzysztofem Góreckim. Swoje obrady prowadziła także Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych. Kolejny dzień rozpoczął się od panelu dyskusyjnego, któremu przewodniczyli Prezes KRRP Maciej Bobrowicz oraz Wiceprezes KRRP i zarazem gospodarz konferencji Leszek Korczak. Dyskusja była poświęcona reklamie w działalności radców prawnych.

Dalszą część konferencji poświęcono zagadnieniom odnoszącym się stricte do postępowań dyscyplinarnych. Pierwszym prelegentem była naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości prokurator Beata Sawicka-Felczak, która zasygnalizowała problemy, jakie ministerstwo dostrzega w postępowaniach dyscyplinarnych.

Kolejnym punktem programu było szkolenie poprowadzone przez dr hab. Krystynę Szczechowicz, podczas którego poruszony został wątek m.in. odnoszący się do postępowania dowodowego przed okręgowymi sądami dyscyplinarnymi oraz przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. 

Na koniec odbyła się prelekcja sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Siuchnińskiego na temat sposobu zmiany kwalifikacji prawnej i formułowania zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym, a następnie warsztaty, które poprowadził sędzia sądu apelacyjnego Andrzej Kot.?