VI Forum Aplikantów Radcowskich

0

Szkolenia aplikacyjne, praktyki zawodowe oraz aktywność aplikanta radcowskiego w samorządzie radców prawnych były tematem VI Forum Aplikantów Radcowskich, które odbyło się w dniach 17?19 maja. Tegoroczne forum zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze. Celem wydarzenia była także integracja środowiska aplikanckiego.

W forum uczestniczyli przedstawiciele aplikantów radcowskich z wszystkich okręgowych izb radców prawnych w Polsce. Spotkanie otworzyła Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze Jowita Pilarska-Korczak. Inaugurację forum uświetniły wystąpienia Wiceprezesa KRRP i Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka, a także przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika. Owocnych obrad w liście skierowanym do wszystkich uczestników tegorocznej edycji forum życzył Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

fot. Mikołaj Świcarz

W drugim dniu forum aplikanci wzięli udział w warsztatach, podczas których musieli zmierzyć się z opracowaniem zagadnień takich jak praktyki zawodowe, wykładowca, ewaluacja, aplikant w samorządzie. W tym celu aplikanci zostali podzieleni na cztery grupy warsztatowe, które stały się przyczynkiem do szerokiej dyskusji i wymiany spostrzeżeń aplikantów z różnych izb. Wyniki rozważań poszczególnych grup zostały zaprezentowane uczestnikom oraz gościom forum przez liderów grup. Aplikanci wskazywali szczególnie na potrzebę wprowadzenia wielu zmian w organizacji programu praktyk zawodowych oraz konieczność większej aktywności aplikantów radcowskich w samorządzie zawodowym. Uczestnicy podzielili się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi cech ?dobrego wykładowcy? oraz tego, czego oczekują od osób prowadzących zajęcia w ramach aplikacji.

Po warsztatach aplikanci wysłuchali wykładu sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia na temat hierarchii aktów prawnych oraz cech, jakimi powinien odznaczać się prawnik w dobie aktualnych wyzwań.

Forum stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń aplikantów z różnych izb.?