Drużyna z Poznania wygrała Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich

0

Drużyny z Bydgoszczy, Poznania i Krakowa spotkały się w finale VII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, który został rozegrany 11 maja 2019 r. w Warszawie. Po zaciętej, kilkugodzinnej grze negocjacyjnej najlepsza okazała się drużyna ?E2 Solaris?, reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Gratulujemy!

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich, który ma na celu propagowanie negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku w pierwszym etapie wzięło udział ponad 200 aplikantów z całej Polski.

Turniej wygrała drużyna ?E2 Solaris? z OIRP w Poznaniu. W skład zespołu weszli aplikanci: Wojciech Kasprzak, Jakub Kostrzewa oraz Joanna Orwat, fot. Joanna Wilińska

Gra negocjacyjna stworzona specjalnie na potrzeby turnieju pozwala aplikantom na sprawdzenie swojej wiedzy, a przede wszystkim wykazanie się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji. Udział w rywalizacji jest niebywałą okazją sprawdzenia swoich umiejętności negocjacyjnych w sytuacji zbliżonej do tej, w jakiej aplikanci mogą znaleźć się w przyszłości, będąc pełnomocnikami stron.

W pierwszym etapie trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej izby rozwiązują quiz online. Trzy zespoły z najlepszymi wynikami przechodzą do finału, który polega na rozegraniu gry negocjacyjnej. Tematem tegorocznej gry finałowej były negocjacje aspektów finansowych dotyczących przygotowania do przetargu na budowę odcinka autostrady. Po zaciętej kilkugodzinnej grze negocjacyjnej największą liczbę punktów otrzymała drużyna ?E2 Solaris? z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W skład zespołu weszli aplikanci: Wojciech Kasprzak, Jakub Kostrzewa oraz Joanna Orwat. 

Tytuł Najlepszego Negocjatora zdobyła Anna Studencka, aplikantka z izby krakowskiej. W skład jury weszli (na zdjęciu od lewej): r. pr. Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, prof. Stanisław Sołtysiński oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Aplikantów dopingował Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, fot. Joanna Wilińska

Drugie miejsce zajęła drużyna ?Optimum? reprezentująca OIRP w Krakowie w składzie: Anna Studencka, Maciej Ostrowski, Patrycja Żydek. Trzecie miejsce, także z dobrym wynikiem, zajął zespół ?Optimum Solution? z OIRP w Bydgoszczy, w skład którego weszli: Natalia Zapolska, Michał Bulwan oraz Krzysztof Gburczyk. Decyzją jury tytuł Najlepszego Negocjatora zdobyła Anna Studencka, aplikantka z izby krakowskiej.

W skład jury Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich weszli: Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Stanisław Sołtysiński, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz r. pr. Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Wszystkie zespoły jednakowo dopingował Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.?