Jubileusze 40-lecia w okręgowych izbach

0

OIRP w Katowicach

W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych pragnę wyrazić ogromne podziękowania wszystkim tym członkom izby katowickiej, którzy przez lata dbali i dbają o nasz samorząd, o nasze koleżanki i naszych kolegów, o etos naszego zawodu.

To dzięki Wam jesteśmy silną, sprawną organizacją, która  nawet w trudnych czasach potrafi wspierać radców prawnych ? powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podczas uroczystych obchodów 40-lecia samorządu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, które odbyły się 25 czerwca br.

Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali także Wiceprezes Michał Korwek i Wiceprezes Ryszard Ostrowski. Swoją obecnością uświetnili wydarzenie byli Dziekani Rady OIRP w Katowicach: Zenon Klatka, Piotr Bober i Ryszard Ostrowski.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Katarzyna Jabłońska podkreśliła w swoim przemówieniu, że kapitał zaufania publicznego to największy skarb samorządu, ale również nieustanne wyzwanie i zobowiązanie dla każdego kolejnego rocznika radców prawnych. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem działaczom odznaczeń ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych? oraz jubileuszowych medali.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Kielcach

Odznaczenia ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych? odebrali z rąk Wiceprezesów KRRP Ewy Gryc-Zerych, Ryszarda Ostrowskiego oraz Dziekana Rady OIRP w Kielcach Andrzeja Głogowskiego szczególnie zaangażowani w działania na rzecz samorządu radcowie prawni izby kieleckiej, oraz pracownicy biura izby. Uroczyste obchody 40-lecia samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach odbyły się
25 czerwca br.

Na obchodach jubileuszu kieleckiej izby Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Wiceprezesi Ewa Gryc-Zerych, Ryszard Ostrowski i Michał Korwek, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój oraz Michał Rościszewski ? Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy.

? Szczególne podziękowania za dotychczasową pracę składam na ręce pana Dziekana, Prezydium Rady, sędziów, rzeczników, członków komisji. Dziękuję również osobom zaangażowanym w pracę organów krajowych. Sukces izby czy Dziekana nie jest sukcesem jednej osoby. To suma działań wielu osób, często niewidocznych w pierwszych rzędach ? powiedziała Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów Wiceprezesi Ewa Gryc-Zerych i Ryszard Ostrowski oraz Dziekan Andrzej Głogowski wręczyli odznaczenia ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych? szczególnie wyróżniającym się w działaniach na rzecz samorządu radcom prawnym oraz pracownikom izby.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Krakowie

Podczas jubileuszowej gali OIRP w Krakowie pamiątkowe medale 40-lecia samorządu odebrali z rąk Sekretarza KRRP Agnieszki Gajewskiej-Zabój radcowie prawni szczególnie zaangażowani w prace na rzecz samorządu.

Uroczystość odbyła się 24 czerwca. Uczestniczyli w niej, oprócz radców Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, znamienici goście reprezentujący patronów honorowych wydarzenia: Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Krakowa oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego.

Honorowym gościem uroczystości był Prezes KRRP III kadencji mec. Jacek Żuławski, który został uhonorowany statuetką ?Niebieskie Serce Radcy Prawnego? nr 002, dla tych, którzy w życiu społecznym i zawodowym przyczyniają się do ochrony porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, postępują godnie i uczciwie oraz kierują się empatią.

W czasie uroczystości Wiceprezydent Andrzej Kulig, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, odznaczył Dziekana OIRP w Krakowie r.pr. Marcina Salę-Szczypińskiego i r.pr. Alicję Juszczyk.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Poznaniu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu świętowała jubileusz 40-lecia w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 25 czerwca w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Galę otworzył Dziekan Rady OIRP w Poznaniu ? Henryk Kuligowski. Obecny na uroczystości Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podkreślił, że: ?Członkowie izby poznańskiej odgrywali zawsze wielką rolę, nie tylko, jeżeli chodzi o poziom okręgowy, co oczywiste, ale też na poziomie krajowym?.

Wieczór uświetnił inspirujący wykład prof. Piotra Śliwińskiego ? krytyka literackiego, profesora Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz koncert Raya Wilsona ? byłego wokalisty grupy Genesis.

Red., OIRP w Poznaniu

OIRP w Toruniu

Obchody jubileuszu w toruńskiej izbie 23 czerwca zapoczątkowała uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezesi Zbigniew Tur, Ryszard Ostrowski i Michał Korwek oraz Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Koszalinie.

Ostatnie 40 lat to dla samorządu radcowskiego historia niełatwej, ale jakże satysfakcjonującej drogi. W tym czasie charakter naszego zawodu zmienił się zasadniczo, kompetencje rozrosły się, a sam samorząd mocno się sprofesjonalizował ? powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, otwierając obchody 40-lecia samorządu radców prawnych w Toruniu. ? Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu była niezwykle istotnym aktorem tych zmian ? kontynuował Prezes Chróścik.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan Rady OIRP w Toruniu Ryszard Wilmanowicz, który wspólnie z Prezesem Chróścikiem wręczył Złote i Srebrne Odznaki ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych? radcom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska zawodowego. Uczestnikom uroczystości zostały także przekazane pamiątkowe medale 40-lecia samorządu radcowskiego.

40-lecie samorządu stało się dla członków OIRP w Toruniu inspiracją do refleksji nad rolą, jaką odgrywają radcy prawni w systemie organów ochrony prawnej oraz społeczeństwie obywatelskim. Platformą wymiany poglądów na ten temat była konferencja naukowa ?Wyzwania samorządu radców prawnych wobec współczesności?, która odbyła się 24 czerwca, w drugim dniu obchodów jubileuszowych.

Red., www.kirp.pl

OIRP we Wrocławiu

W jubileuszowej gali 2 lipca oprócz 240 radców Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu uczestniczyli znamienici goście ? dziekani OIRP we Wrocławiu poprzednich kadencji Jan Bieć, Jan Łoziński i Leszek Korczak oraz przedstawiciele: OIRP w Bydgoszczy ? Dziekan Michał Rościszewski, OIRP w Krakowie ? Dziekan Marcin Sala-Szczypiński, OIRP w Zielonej Górze ? Dziekan Przemysław Sztejna i Wicedziekan Jowita Pilarska-Korczak, Sekretarz Rady OIRP w Poznaniu ? Grzegorz Lorych i Członek Prezydium Rady OIRP w Warszawie ? Piotr Grodzki. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele innych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Podczas gali OIRP we Wrocławiu pamiątkowe medale 40-lecia samorządu odebrali z rąk Dziekanów Jana Biecia, Jana Łozińskiego, Leszka Korczaka i Tomasza Schefflera radcowie prawni z izby wrocławskiej szczególnie zasłużeni dla samorządu radcowskiego.

Jubileusz był okazją do premiery filmu ?40-lecie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu?, którego pomysłodawczynią i autorką scenariusza jest mec. Krystyna Stoga.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Zielonej Górze

W Hotelu Ruben w Zielonej Górze 11 czerwca odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele KRRP oraz innych izb, m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Adam Król i Zastępca Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Leszek Korczak.

W uznaniu zasług dla rozwoju samorządu zawodowego Prezes KRRP wraz z Dziekanem Rady OIRP w Zielonej Górze Przemysławem Sztejną wręczyli złote odznaki ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych?. Otrzymali je radcowie: Małgorzata Wiśniewska, Rafał Owczarek, Damian Czwojdzinski, Aneta Mielcarek oraz Bożena Poźniak-Wojnicz. Następnie aktywnym na forum samorządowym członkom izby Prezes KRRP wręczył medale pamiątkowe 40-lecia Samorządu Radców Prawnych.

W uznaniu zasług za osiągnięcia mające znaczenie dla miasta Zielonej Góry prezydent Janusz Kubicki uhonorował radców Bożenę Górską i Roberta Gwidona Makarowicza złotymi medalami zaś radców Jowitę Pilarską-Korczak i Małgorzatę Wiśniewską ? srebrnymi medalami.

r.pr. Radosław Pietrzak