Kongres mediacji 2019

0

Stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej było celem Międzynarodowego Kongresu Mediacji/II Dnia Mediacji Administracyjnej, zorganizowanego 11?12 września w centrum dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był mediacji gospodarczej, a drugi mediacji administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Do udziału zaprosiliśmy szerokie grono osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką mediacji, dlatego wśród uczestników znaleźli się sędziowie, mediatorzy, pracownicy naukowi trzech uniwersytetów (Jagiellońskiego, Łódzkiego oraz Wrocławskiego), pracownicy administracji publicznej, radcowie prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy. Moderatorami poszczególnych paneli dyskusyjnych byli nasi koledzy i nasze koleżanki nie tylko z Krakowa, lecz także z okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie, a także adwokaci z Krakowa. Wśród moderatorów znaleźli się również liderzy lokalni sekcji mediacji administracyjnej działających w ośrodkach mediacji przy okręgowych izbach. 

Otwarcia kongresu dokonali dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński i Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński. W imieniu prezydenta Krakowa, który był patronem naszego wydarzenia, zabrała głos Małgorzata Konior-Czarnota z Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa.

KONGRES W LICZBACH

528 zarejestrowanych uczestników, 

24 prelegentów, 

12 paneli dyskusyjnych w dwóch językach

22 panelistów z 6 krajów (z Czech, ze Słowacji, z Niemiec, Holandii, Węgier i Chińskiej Republiki Ludowej).

Pierwszy dzień kongresu odbywał się pod hasłem ?Mediacja gospodarcza ? naprawdę warto?. Sesję plenarną otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, autor pierwszych w Polsce książek o mediacji gospodarczej. W trakcie naszego spotkania przede wszystkim chcieliśmy przedstawić obecnym na kongresie przedsiębiorcom zalety korzystania z mediacji ? szczególnie przed skierowaniem albo zamiast kierowania sprawy sporu na drogę postępowania sądowego.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, jak dużą rolę mogłaby odegrać mediacja w życiu gospodarczym, gdyby była wykorzystywana na szerszą skalę niż dotychczas. Z kolei o doświadczeniach związanych ze stosowaniem mediacji w Czechach opowiedziała przewodnicząca Sekcji ADR w sprawach gospodarczych JUDr. Martina Doležalová, a mediację w Chinach przedstawił dziekan Wydziału Prawa Międzynarodowego z Uniwersytetu w Shanghaju ? prof. Guojian Xu. Spotkanie w tym dniu zakończyło sześć odbywających się jednocześnie paneli dyskusyjnych.

Drugi dzień Kongresu Mediacji, który przebiegał pod hasłem ?Mediacja administracyjna ? warto spróbować?, był jednocześnie II Dniem Mediacji Administracyjnej w Polsce. Jako pierwszy wystąpił prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Haładyj, odpowiedzialny za opracowanie projektu zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego obejmujących wprowadzenie mediacji administracyjnej. W dalszej części dnia odbyły się panele dyskusyjne.

Podczas kongresu powstało wiele nowych pomysłów na promowanie mediacji, będziemy o nich informować na bieżąco. Więcej o kongresie można znaleźć na stronie www.kongresmediacji.com