STWORZYLIŚMY FORUM DLA DYSKUSJI O TEMATACH WAŻNYCH I TRUDNYCH

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem.

Jak pan ocenia efekty kongresu?

Bardzo dobrze. Kongres okazał się sukcesem merytorycznym i organizacyjnym. I to nie tylko nasza, jako organizatorów, opinia, ale także oceny uczestników i zewnętrznych komentatorów. Stworzyliśmy forum dla dyskusji o tematach ważnych i trudnych. Mam dużą satysfakcję w związku z osiągniętymi rezultatami. Organizacja kongresu była nie lada wyzwaniem, wymagającym i angażującym przez wiele miesięcy. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim osobom – zwłaszcza z Biura KIRP – zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia: to dzięki waszej pracy doszło do tego niezwykle ważnego dla ochrony polskiej demokracji przedsięwzięcia. Jestem również wdzięczny naszym partnerom – stowarzyszeniom „Iustitia” oraz „Lex super omnia”, a także adwokaturze.

Skoro o tym mowa jak udała się współpraca z innymi samorządami i stowarzyszeniami prawniczymi? Niedługo przed kongresem doszło przecież do pewnego nieporozumienia z adwokaturą.

Nasza współpraca z partnerami przebiegała bardzo dobrze – działamy we wspólnym celu, łączą nas te same fundamentalne wartości i rozumienie demokracji jako systemu zabezpieczenia praw obywateli i działania bezpiecznego, sprawnego państwa. Dlatego organizacja przebiegła bez zarzutu, a dyskusje eksperckie, które kształtowaliśmy razem, przy wsparciu specjalistów okazały się tak bogate merytorycznie. Co do nieporozumienia z adwokaturą – rzeczywiście miało miejsce w kontekście działań wokół stawek dla pełnomocników za sprawy z urzędu. Nie wchodząc natomiast w szczegóły, mogę powiedzieć, że tego typu rozbieżności czasem się zdarzają i są naturalne, gdy w grę wchodzi działanie dwóch silnych, niezależnych samorządów. Natomiast nie zmienia to faktu, że na poziomie strategicznym łączą nas wspólny cel i wzajemny szacunek.

Co w takim razie z kongresowymi ustaleniami? Przedstawiono pięć projektów ustaw – jakie są plany co do przyszłości tych propozycji?

Przedstawione projekty są dobrym punktem wyjścia do debaty – na ich podstawie można planować rozsądne, pożądane reformy wymiaru sprawiedliwości. Są one publicznie dostępne i swoją drogą zachęcam do ich lektury. Planujemy poddać je dalszej dyskusji, a zwłaszcza ocenie organizacji społecznych i samorządów prawniczych. Będziemy więc prezentować je szeroko i w ostatecznym kształcie, jeśli tylko pojawi się możliwość poddania ich pracom legislacyjnym, zadbamy o to.

Tuż przed kongresem spotkał się pan z prezesem TSUE Koenem Lenaertsem. Czego dotyczyło to spotkanie?

Rzeczywiście Koen Lenaerts przyjął nasze zaproszenie na kongres i wygłosił podczas otwarcia ważne i pamiętne słowa. Miałem też okazję porozmawiać z nim w przeddzień kongresu i to było bardzo dobre, inspirujące spotkanie. Dyskutowaliśmy o mechanizmach zabezpieczenia praworządności i znaczeniu niezależnych samorządów prawniczych w ochronie nie tylko demokratycznego państwa prawa, ale przede wszystkim w ochronie praw jednostki. Możemy tylko cieszyć się z takiego wyróżnienia i faktu, że jeden z najważniejszych prawników europejskich dostrzega znaczenie samorządu radcowskiego dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.

Red.