Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Wkroczyliśmy w kolejny pracowity dla naszego samorządu rok, w którym realizowane będą ważne i oczekiwane projekty. Rozpoczynamy wielokrotnie omawiany na forum Krajowej Rady rebranding KIRP, trwają prace nad Centralnym Systemem Obsługi Radców Prawnych, który ma umożliwiać izbom prowadzenie ewidencji radców prawnych i aplikantów, prowadzenie aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu i doskonalenia zawodowego, czeka nas również druga odsłona medialnej, zakrojonej na szeroką skalę kampanii promocji zawodu.

Jednocześnie wzbogacamy na poziomie krajowym ofertę szkoleniową i rozwijamy nową platformę e-kirp.pl, która w znaczący sposób może ułatwić radcom prawnym zdobycie 40 punktów w kończącym się w tym roku cyklu szkoleniowym. O tym opowiada na naszych łamach Andrzej Domański, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP.

Nowy rok to także wejście w życie zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego i Regulaminie wykonywania zawodu. Wprowadzone zapisy są istotne z punktu widzenia zmieniających się warunków rynkowych, w jakich wykonujemy zawód. Dlatego szczegółowo je analizujemy w temacie numeru.

A w dalszej części tego wydania bierzemy pod lupę także delikty dyscyplinarne popełniane w sferze nieodpłatnej pomocy prawnej, omawiamy zmiany w Kodeksie karnym oraz przepisy powołujące fundację rodzinną, a jako że nastał czas rozliczeń podatku – doradzamy, z jakich ulg można skorzystać za 2022 r.

Tradycyjnie też przyglądamy się nowym technologiom. Tym razem polecamy narzędzia sztucznej inteligencji, jakie mogą być przydatne w pracy radcy prawnego. Czy trzeba się ich bać? Nie! Traktować jako usprawnienie.

Dla wytchnienia od tematów zawodowych polecam podróż w czasie i przegląd strojów karnawałowych dla dzieci w XIX w. Może znajdziecie w nich Państwo inspirację na przedszkolny bal karnawałowy dla swoich pociech.

Miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna