Spotkanie rzeczników

0

Co możemy zakwalifikować pod pojęcie przewinienia zawodowego?

Jakie należy stosować kryterium oceny poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Jakim zachowaniem NIE naruszymy godności wykonywania zawodu?

Na te wszystkie pytania dnia 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej starali się udzielić odpowiedzi Główni/Naczelni Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej/Dyscyplinarnej zawodów zaufania publicznego. Gospodarzem spotkania był Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej ? Grzegorz Wrona.

W spotkaniu uczestniczyli również: Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych ? Ewa Brzezińska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ? Grażyna Rogala-Pawelczyk, Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych ? Jarosław Sobutka, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ? Rafał Michałowski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej ? Kazimierz Jura oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów Wojciech Kiebzak.

Jak możemy przypuszczać specyfika każdego z ww. zawodów, przepisy charakteryzujące odpowiednie sfery działalności oraz poszczególne kodeksy etyki nie dawały jednoznacznych odpowiedzi na zadane pytania.

Natomiast znaczna część spotkania została poświęcona Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zagadnieniu Mechanizmowi Ostrzegania i Systemowi Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym tzw. IMI.

Jasne jest, że postępowania odpowiedzialności zawodowej/dyscyplinarnej są jakże bogate w przeróżne zagadnienia, które podczas jednego spotkania nie są w stanie w wyczerpujący sposób zadowolić najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, więc kolejne spotkanie odbędzie się w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, w I kwartale 2018 r., na którym zostaną przedyskutowane kwestie działalności poszczególnych Komisji Etyki oraz stosowaniem mediacji w sprawach dyscyplinarnych.