OFENSYWA NIEBIESKIEGO SAMORZĄDU. ,,TYDZIEŃ AKADEMICKI – ZOSTAŃ RADCĄ PRAWNYM” PODBIŁ UCZELNIE!

0

W kwietniu i maju uczelnie niemal w całej Polsce opanowała fala prawniczej ekscytacji. Wszystko za sprawą wydarzenia ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z Komisją Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Cykl spotkań na wydziałach prawa pozwolił połączyć doświadczenie praktyków prawa z młodą energią studentów. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło uwagę żaków, którzy są zainteresowani w przyszłości budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o zawód radcy prawnego.

Akcję przeprowadzono w ponad 20 szkołach wyższych w całej Polsce. Z setkami studentów spotkało się łącznie kilkudziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z poszczególnych okręgowych izb.

Cała inicjatywa była promowana plakatami opatrzonymi humorystycznym rysunkiem sędziego Arkadiusza Krupy, znanego z prowadzenia żartobliwego profilu na Facebooku ,,Ślepym Okiem Temidy”. 

Podczas kilkudziesięciu prelekcji przedstawiciele naszego samorządu merytorycznie i barwnie przybliżali studentom meandry funkcjonowania zawodu radcy prawnego, dzieląc się swoim doświadczeniem, wyjaśniając często kluczowe dla młodych ludzi kwestie. Takie przedstawienie od kuchni zasad funkcjonowania zawodu, jego blasków i cieni było niezwykle potrzebne, co potwierdziła olbrzymia frekwencja na spotkaniach.

Wydarzenie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich z okręgowych izb, które niemal w komplecie włączyły się w akcję. Podziękowania należą się również władzom uczelni i pracownikom naukowym poszczególnych szkół wyższych, którzy wykazali się życzliwością i otwartością, goszcząc nas w progach ośrodków akademickich. W wielu przypadkach ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” stał się początkiem nowej, szczególnej współpracy pomiędzy OIRP i uczelniami wyższymi. Zawarto bowiem pisemne porozumienia, które w przyszłości ułatwią współpracę na linii samorząd–uniwersytety. W rezultacie jedna inicjatywa może wywołać lawinę nowych pomysłów i akcji powiązanych z kształceniem prawników oraz dalszej promocji naszego samorządu. 

To była pierwsza, lecz z pewnością nie ostatnia edycja wydarzenia ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”. Zainteresowanie studentów pokazało, że istnieje potrzeba promocji zawodu radcy prawnego wśród przyszłych prawników i stworzenia w ich głowach zgodnego z rzeczywistością obrazu drogi, jaka ich czeka przed wstąpieniem w szeregi naszegosamorządu. Do zobaczenia za rok na wydziałach prawa w całej Polsce. Niech niebieska moc będzie z Wami!

r. pr. Antoni Przybyła

koordynator wydarzenia ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” z ramienia Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP

OIRP w Gdańsku

18 kwietnia Wydział Prawa i Administracji UG zrobił się… niebieski! Po holu krążyli studenci z niebieską watą cukrową, w niebieskich ciasteczkach ukryta była wróżba, a sympatyczne mecenaski w niebieskich apaszkach i mecenasi w niebieskich krawatach zachęcali do udziału w wydarzeniach specjalnie przygotowanych z myślą o społeczności wydziału. To wszystko w ramach pierwszego Dnia Radcy Prawnego przygotowanego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku.

W panelu pytań i odpowiedzi dotyczącym różnych form wykonywania zawodu radcy prawnego o swoich ścieżkach zawodowych opowiedzieli: r. pr. Magdalena Witkowska – Dziekan Rady OIRP w Gdańsku, prowadząca własną kancelarię; r. pr. Natalia Stojanowska – prawniczka działająca międzynarodowo, w Polsce i USA; r. pr. dr Dominika Mróz-Szarmach – dydaktyczka i praktyczka, która łączy aktywność sądowo-kancelaryjną z pasją nauczania; r. pr. Łukasz Winkowski – in-house, który opowiedział o tej wyróżniającej radców prawnych właśnie ścieżce kariery zawodowej; r. pr. Tomasz Palak – bloger i szkoleniowiec, częsty gość wydarzeń dla „ludzi Internetu”, laureat nagród dla najlepszych prelegentów. Panel poprowadziła zaś r. pr. Anna Kluczek-Kollar, Wicedziekan Rady OIRP w Gdańsku, która również podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat rozwoju kariery zawodowej i z chęcią odpowiadała na pytania studentów.

W holu głównym przez cały dzień funkcjonowało stoisko aplikacji radcowskiej, na którym można było porozmawiać indywidualnie na tematy dotyczące drogi do zawodu radcy prawnego, w szczególności aplikacji radcowskiej.

Po zakończeniu panelu Q&A na ten temat opowiedzieli: r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski, Wicedziekan Rady OIRP w Gdańsku,
r. pr. Jakub Puszkarski – kierownik ds. aplikacji, a także r. pr. Rafał Tołwiński – przewodniczący Komisji OIRP ds. Aplikacji.

W drugiej części Dnia Radcy Prawnego OIRP przygotowała propozycję pięciu warsztatów praktycznych. Radcowie prawni przygotowali dla studentek i studentów prawdziwe hard case’y z obszarów swoich specjalizacji zawodowych. W czasie warsztatów odbyły się debaty kontradyktoryjne i symulacje rozpraw.

Punktem kulminacyjnym Dnia Radcy Prawnego była Gala Dobroczynności, podczas której wręczono podziękowania radcom prawnym, aplikantom radcowskim oraz studentom Wydziału Filologicznego UG i Wydziału Prawa i Administracji UG zaangażowanym w akcję niesienia pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy.

Dzień Radcy Prawnego wieńczyło spotkanie dydaktyków – nauczycieli akademickich WPiA UG – z praktykami – radcami prawnymi z OIRP w Gdańsku. Debatę o nowoczesnej edukacji prawniczej w kontekście zmian społecznych, technologicznych i pokoleniowych otworzyły wystąpienia dr. hab. Marcina Wiszowatego, prof. UG, prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, a także r. pr. dr. Bartosza Szolca-Nartowskiego, Wicedziekana Rady OIRP w Gdańsku.

Słowo radca odmieniane było tego dnia przez wszystkie przypadki. To zdecydowanie nie ostatnia wizyta radców prawnych na wydziale.

r. pr. Dawid Rogoziński

OIRP w Kielcach

W ramach akcji „Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”, zorganizowanej we współpracy z KIRP w dniach 17–25 kwietnia, mieliśmy przyjemność odwiedzić studentów prawa z:

–   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie spotkanie ze strony uczelni otworzył prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, a ze strony OIRP – Wicedziekan Rady Marcin Cecot. Spotkanie poprowadziły: r. pr. Aleksandra Sutowicz, r. pr. Aleksandra Hojnowska, r. pr. Katarzyna Świderska i apl. Agata Szmania. Uczestniczył w nim także dr Hubert Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. Kształcenia (ok. 100 studentów);

–   Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, gdzie przywitała nas prof. Joanna Smarż – dziekan Wydziału Prawa i Administracji, wraz z prodziekanem dr. Pawłem Świtalem. Ze strony OIRP spotkanie otworzył członek Rady Jacek Zieleziński, a poprowadzili je r. pr. Aleksandra Sutowicz, r. pr. Aleksandra Hojnowska, r. pr. Katarzyna Świderska, apl. Natalia Poziomek, apl. Piotr Głogowski oraz apl. Mateusz Kiraga (ok. 80 studentów); 

–   Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie zaprosił nas dr Waldemar Cisowski, dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa. Spotkanie ze strony OIRP otworzyła r. pr. Aleksandra Sutowicz i poprowadziła je we współpracy z r. pr. Anną Radek-Pustułą i r. pr. Dominiką Hińczą-Stępień (10 studentów).

r. pr. Aleksandra Sutowicz

przewodnicząca Komisji ds. Mediów i Promocji Zawodu OIRP w Kielcach

OIRP w Koszalinie

20 kwietnia Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie uczestniczyła w realizacji w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku ogólnokrajowego zadania Krajowej Rady Radców Prawnych „Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”.

W jego ramach przeprowadzono dwa panele ze studentami. Podczas panelu pierwszego – „Zawód radcy prawnego”, który prowadziły r. pr. Jolanta Czepe, r. pr. Monika Puchała-Wojtkowiak oraz aplikantka trzeciego roku Małgorzata Lubiniecka, pytania ze strony studentów dotyczyły zwłaszcza możliwości znalezienia zatrudnienia w zawodzie radcy prawnego. Panel drugi (warsztatowy) prowadzili: r. pr. Marcin Czajkowski (temat: „Na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu i apelacji”), r. pr. Karolina Michowska-Zwara (temat „Różnice pomiędzy umowami zawartymi w reżimie prawa zamówień publicznych a umowami zawartymi poza trybem zamówieniowym”) oraz r. pr. Marcin Sendecki (temat: „Obrona konieczna w polskim prawie karnym”). Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów (uczestniczyło ok. 40) i władz uczelni i stanowi początek systemowej współpracy OIRP w Koszalinie z Akademią Pomorską w Słupsku. n

Biuro OIRP w Koszalinie

OIRP w Koszalinie

20 kwietnia Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie uczestniczyła w realizacji w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku ogólnokrajowego zadania Krajowej Rady Radców Prawnych „Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”.

W jego ramach przeprowadzono dwa panele ze studentami. Podczas panelu pierwszego – „Zawód radcy prawnego”, który prowadziły r. pr. Jolanta Czepe, r. pr. Monika Puchała-Wojtkowiak oraz aplikantka trzeciego roku Małgorzata Lubiniecka, pytania ze strony studentów dotyczyły zwłaszcza możliwości znalezienia zatrudnienia w zawodzie radcy prawnego. Panel drugi (warsztatowy) prowadzili: r. pr. Marcin Czajkowski (temat: „Na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu i apelacji”), r. pr. Karolina Michowska-Zwara (temat „Różnice pomiędzy umowami zawartymi w reżimie prawa zamówień publicznych a umowami zawartymi poza trybem zamówieniowym”) oraz r. pr. Marcin Sendecki (temat: „Obrona konieczna w polskim prawie karnym”). Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów (uczestniczyło ok. 40) i władz uczelni i stanowi początek systemowej współpracy OIRP w Koszalinie z Akademią Pomorską w Słupsku.

Biuro OIRP w Koszalinie

OIRP w Rzeszowie

,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym” to inicjatywa stworzona przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z wybranymi uczelniami w całej Polsce, w którą włączyła się aktywnie również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.

W naszej izbie projekt realizowany był przy współpracy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem wydarzenia było przybliżenie studentom prawa zawodu radcy prawnego i zachęcenie do zdawania na aplikację radcowską.

Spotkania ze studentami prawa odbyły się 17 i 18 kwietnia. OIRP w Rzeszowie reprezentowali: r. pr. Bartosz Opaliński – Dziekan Rady, r. pr. Aleksander Cisek – Wicedziekan Rady, r. pr. Justyna Wojdyło-Borucka – sekretarz zarządu Ośrodka Mediacji, a także aplikanci II roku aplikacji radcowskiej: Olimpia Leniar i Bartosz Czyszczoń oraz aplikanci I roku aplikacji radcowskiej: Witold Kuśnierz i Anna Szozda.

Przedstawiciele OIRP w Rzeszowie przybliżyli studentom prawa zawód radcy prawnego oraz przebieg aplikacji radcowskiej, dzieląc się ze studentami swoimi doświadczeniami. Na spotkaniu nie zabrakło kluczowych informacji o przebiegu aplikacji radcowskiej, zarobkach radców prawnych oraz szerokim spektrum możliwości działania i rozwoju zawodowego, jakie oferuje bycie radcą prawnym. 

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy opowiedzieli studentom prawa w ciekawy sposób, dlaczego warto wstąpić w szeregi niebieskiego samorządu prawniczego, odpowiadając na wszystkie nurtujące studentów pytania w tym zakresie. 

Biuro OIRP w Rzeszowie

OIRP w Toruniu

20 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się spotkanie ze studentami prawa. Spotkanie jest efektem ramowego porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu. Wydarzenie otworzyło cykl przedsięwzięć w ramach projektu pod nazwą ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”. Ma on na celu promocję aplikacji radcowskiej oraz zawodu radcy prawnego.

Na spotkaniu ze studentami OIRP w Toruniu reprezentowały: r. pr. Iwona Kotowska, r. pr. Magdalena Skręt oraz apl. radc. Marta Gawrońska.

Mecenas Iwona Kotowska przedstawiła studentom prawa szczegóły dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego, m.in. aplikacji radcowskiej, przesłanek warunkujących uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, form organizacyjno-prawnych wykonywania zawodu, zasad wynagradzania. Mecenas Magdalena Skręt podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z odbytej aplikacji radcowskiej i ułatwień w zakresie dalszej kariery zawodowej, budowania własnej marki. Z kolei apl. radc. Marta Gawrońska przedstawiła słuchaczom informacje na temat zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych oraz doświadczenia podczas aplikacji radcowskiej, roli patrona.

W spotkaniu wzięło udział około 60 studentów prawa. Organizatorzy planują kolejne wydarzenia wspierające działania mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników.

r. pr. Dorota Sylwestrzak
Wicedziekan Rady OIRP w Toruniu, koordynator ,,Tygodnia akademickiego – zostań radcą prawnym”

OIRP w Wałbrzychu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu aktywnie włączyła się w inicjatywę „Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”, której patronowała Krajowa Izba Radców Prawnych. Celem wydarzenia było propagowanie wśród adeptów prawa informacji o aplikacji radcowskiej i wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a także zachęcenie do wybierania ścieżki rozwoju w oparciu o zawód radcy prawnego. 19 kwietnia przedstawiciele izby odwiedzili studentów prawa na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Collegium Witelona w Legnicy jest uczelnią wyższą, która oferuje studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku prawo, działającą na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa. Sekretarz Rady OIRP w Wałbrzychu Agnieszka Polewska oraz aplikant III roku aplikacji radcowskiej Marcin Perlikowski przedstawili studentom kluczowe informacje na temat drogi do zawodu i kulis aplikacji radcowskiej oraz odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto wstąpić w szeregi niebieskiego samorządu prawniczego. Prelegenci wykorzystali materiały dedykowane akcji (plakaty, prezentację). Zainteresowanie studentów przedstawioną tematyką było widoczne poprzez aktywne ich uczestnictwo i zadawanie pytań, przez co wykład przerodził się w dyskusję, w której ramach studenci otrzymali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Udział w akcji przyczynił się z pewnością do poszerzenia wiedzy wśród studentów na temat zawodu radcy prawnego oraz aplikacji radcowskiej. Władze uczelni wyraziły otwartość i gotowość udziału w kolejnych edycjach akcji, jak również innych zmierzających do zapoznawania studentów z zagadnieniami dotyczącymi naszej profesji.

Tegoroczne spotkanie było również okazją do rozmowy z władzami wydziału na temat możliwości nawiązania współpracy (porozumienia) zmierzającej do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania działań edukacyjnych oraz obejmującej wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników (m.in. w zakresie promocji zawodu radcy prawnego, praktycznych aspektów jego wykonywania oraz propagowania informacji o aplikacji radcowskiej wśród studentów prawa), a także organizacji przedsięwzięć naukowych czy edukacyjnych.

r. pr. Agnieszka Polewska
Sekretarz Rady OIRP w Wałbrzychu