Krajowa Rada o rebrandingu, budowie Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych i zmianach w aplikacji

0
Adobe Stock

Nowe logo, system identyfikacji wizualnej, pomysły na zmianę programu szkolenia aplikantów radcowskich oraz harmonogram budowy nowego systemu informatycznego obsługi radców prawnych były głównymi tematami dwudniowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które miało miejsce 2–3 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Do udziału w posiedzeniu zaproszony został Tadeusz II Piotr Górski, prekursor brandingu w Polsce, autor ponad 300 (re)brandingów (m.in. Orlen, Poczta Polska, Totalizator Sportowy) i dyrektor strategiczny agencji BrandLive, który pracuje nad nowym logo KIRP
i koncepcją systemu identyfikacji wizualnej samorządu radców prawnych. Członkowie Rady na posiedzeniu mogli zapoznać się ze stanem prac nad opracowaniem nowego znaku graficznego dla KIRP.

Główne cele odświeżenia marki KIRP to zwiększenie rozpoznawalności zawodu, lepsza widoczność znaku, zwłaszcza w Internecie, a także podkreślenie osobowości marki KIRP, na którą składają się takie cechy, jak nowoczesność, wiarygodność i profesjonalizm[1].

Centralny System Obsługi Radców Prawnych

Drugi z ważnych tematów ostatniego posiedzenia KRRP dotyczył budowy Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych. To jeden ze strategicznych projektów informatycznych samorządu – jego celem jest zbudowanie w ciągu dwóch lat nowoczesnego narzędzia, które ma zawierać w sobie moduły nie tylko umożliwiające izbom prowadzenie ewidencji radców prawnych i aplikantów, lecz także prowadzenie aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu i doskonalenia zawodowego. CSORP będzie w stanie zastąpić wszystkie dotychczas używane w izbach systemy informatyczne.

– W samorządzie radcowskim jest kilka różnych systemów informatycznych, na różnym poziomie złożoności i zaawansowania. W pierwszym etapie wykonamy wdrożenie produkcyjne, a dopiero w kolejnym, po zebraniu opinii i rekomendacji zespołów roboczych, dokonane zostaną optymalizacje i automatyzacje całego systemu – mówił Dawid Smółka, CEO firmy Neovision, wykonawcy systemu.

Zmiany w aplikacji radcowskiej

Członkowie KRRP dyskutowali też o pomysłach na zmiany w prowadzeniu aplikacji radcowskiej. W obecnej chwili do zawodu radcy prawnego przygotowuje się ponad 5 tys. aplikantów. KRRP rozpatruje takie zmiany, jak nieznaczne zwiększenie liczby dopuszczalnych godzin w e-learningu (z 20 na 25% całkowitej liczby zajęć) oraz ułożenie zajęć w postaci bloków: cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego. Temat będzie kontynuowany na przyszłych posiedzeniach KRRP.


[1] Więcej o rebrandingu na s. 14–15.