Głos młodych radców jest słyszalny

0

Rola samorządu w budowaniu wizerunku radcy prawnego, potencjał i zagrożenia związane z nowymi technologiami, a także efektywna praca dla samorządu oraz współpraca OIRP i KIRP to tematy przewodnie tegorocznego Forum Młodych Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 19–21 maja w Łodzi. Celem siódmej już edycji wydarzenia była wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych pomysłów dotyczących działalności radców na rynku prawniczym.

Kryterium doboru uczestników Forum Młodych Radców było wypełnienie webankiety Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP skierowanej do radców prawnych w wieku do 
35 lat i wykonujących zawód nie dłużej niż cztery lata. Spośród zgłoszonych wraz z deklaracją chęci uczestnictwa w forum odpowiedzi wylosowano 50 młodych radców, przy założeniu gwarancji uczestnictwa minimum jednej osoby z każdej izby okręgowej, z której spłynęło przynajmniej jedno zgłoszenie.

Forum otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wyraziwszy zadowolenie liczbą osób, które zaangażowały się w życie samorządu, składając swoje opinie. Uczestników przywitali również Robert Czapnik, Dziekan Rady OIRP w Łodzi, Aleksandra Grocholska-Jankowska, Wicedziekan Rady ds. Aplikacji, Bartosz Opaliński, przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, i Robert Staszewski, członek tej samej komisji.

– Kwestia kampanii promocji zawodu, a także usprawnienie funkcjonalności i rozwój serwisu szukajradcy.pl, które wyraźnie zarysowywały się w tematach poruszanych przez młodych radców w ankietach, to zagadnienia, nad którymi pracujemy od dłuższego czasu. Część podnoszonych w odpowiedziach postulatów już realizujemy – deklarował Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Wasz głos jest słyszalny i choć realizacja pewnych decyzji wymaga czasu, to konsekwentnie jednak będą wprowadzane w życie – podkreślił w ramach podsumowania.

Forum to jednak przede wszystkim praca młodych radców w grupach roboczych podzielonych tematycznie. Rola samorządu w budowaniu wizerunku radcy prawnego dotykająca kwestii budowania marki radców prawnych oraz funkcje mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w zawodzie radcy prawnego były pierwszymi zagadnieniami poddanymi dyskusji.

– Główne postulaty uczestników dotyczyły różnorodności i obszarów prowadzenia kampanii promocji zawodu, która spotkała się z dużym entuzjazmem młodych radców. Wysoko oceniany kształt prowadzonej kampanii stał się powodem rozważań, jaki kierunek możemy jej wytyczyć, by jej atrakcyjność jeszcze zwiększyć. Zgłoszono również szereg propozycji co do serwisu szukajradcy.pl,
który przez młodych radców widziany byłby również w wersji aplikacji funkcjonującej na urządzeniu mobilnym oraz w innych wersjach językowych – relacjonował przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Bartosz Opaliński.

Młodzi radcowie w kolejnych blokach tematycznych w ramach podgrup dyskutowali również o potencjale i zagrożeniach związanych z nowymi technologiami, poszukiwaniach synergii w ramach współpracy OIRP i KIRP, a także efektywnej pracy w samorządzie z uwzględnieniem ścieżki kariery młodych radców. – Duże zainteresowanie wzbudził projekt „Pakiet na start” będący kompendium wiedzy dla radców prawnych wchodzących w zawód. Planowane w jego ramach szkolenia i dyżury eksperckie, wzory dokumentów oraz poruszane zagadnienia z zakresu prowadzenia kancelarii, rozliczeń z klientami i księgowości będą pomocą dla młodych radców prawnych na początku ich ścieżki kariery – mówił Bartosz Opaliński.