Rośnie świadomość prawna Polaków

0

Problem ochrony prawnej i usług prawnych staje się dziś bardzo ważny. Polskie społeczeństwo ma tego coraz większą świadomość, ale rzadko sięga po profesjonalną pomoc. Dlaczego? Nowe światło na ten znany od lat problem rzucają dane z raportu ?Problemy prawne Polaków 2018? firmy D.A.S., specjalizującej się w ubezpieczeniach ochrony prawnej.

Około 75% Polaków ocenia, że profesjonalna pomoc prawna przydałaby się im przynajmniej raz w roku, a 39% wskazuje, że taka pomoc byłaby im niezbędna. Co więcej blisko 46% dorosłych deklaruje, że w razie sporu prawnego w pierwszej kolejności zwróci się do prawnika. Trudno o lepsze wyniki, bo to oznacza, że rośnie potencjał rynku na usługi prawnicze. Z drugiej jednak strony nie znajdują one jeszcze odzwierciedlenia we wzroście samego zapotrzebowania na usługi prawnicze, o czym nikogo nie trzeba zbytnio przekonywać. Trzeba mieć nadzieję, że i na to przyjdzie czas. Wyniki badań, jakie firma badawcza SW Research wykonała na zlecenie D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., są jednak optymistyczne.

Optymistyczne dane

Polacy chcieliby korzystać z pomocy prawnej w codziennych sytuacjach, przede wszystkim w trakcie załatwiania spraw w urzędach i instytucjach (32%), problemów związanych z samochodem i transportem (26,3%) oraz w sprawach pracowniczych ? w trakcie zatrudnienia i pracy (23,9%). Co piąty uważa, że wsparcie prawnika przydałoby się przy rozwiązywaniu kłopotów wynikających z kupna rzeczy lub usług (21,8%), transakcji dokonywanych przez internet (20,4%), kupna nieruchomości (19%), a także ? chociaż tu wskazania były dużo niższe ? w sprawach związanych z podróżami i wypoczynkiem (13%).

Co więcej 40% badanych ocenia, że w ciągu ostatnich dwóch lat przynajmniej raz potrzebowało porady prawnej lub konsultacji z prawnikiem, a blisko 15% taka pomoc była w tym okresie potrzebna więcej niż raz. Przy czym jedna czwarta z nas chciałaby z takiego wsparcia korzystać ok. dwa razy w roku, a 12,7% kilka razu w roku. Bardzo często, bo przynajmniej raz w miesiącu, pragnęłoby skorzystać z profesjonalnej porady 2,8% badanych.

Z powyższych danych wynika zatem, że konieczność wsparcia prawnika w bieżących sprawach jest realną potrzebą każdego Polaka. Dlaczego więc z tego nie korzystamy?

Co nas powstrzymuje?

Zdaniem Piotra Skorupy, członka zarządu D.A.S., który komentuje te dane na stronach raportu, tymi barierami są koszty usług adwokatów i radców prawnych, sceptycyzm i brak zaufania do efektu współpracy z prawnikiem oraz konieczność samodzielnego szukania i weryfikowania jakości usług prawnych. Co w pełni potwierdzają wynikibadania. Finansowa strona postępowania stanowi barierę dla (37,5%) społeczeństwa, a dopiero co czwarty badany (25,4%) zrezygnuje z profesjonalnej usługi ze względu na stratę czasu i energii. Co gorsza strach przed finansowymi skutkami sporu sprawia, że 22% respondentów jest skłonnych szukać informacji w internecie, a 18% jest gotowych zdać się na poradę członków rodziny lub znajomych. Tylko co siódmy badany (14%) zwróci się o pomoc do organizacji lub instytucji udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na tle tych wyników przedstawiciel D.A.S zwraca uwagę na zalety posiadania polisy ochrony prawnej. ? Rozwiązaniem tego problemu jest ubezpieczenie ochrony prawnej, które daje wsparcie zakładu ubezpieczeń jako profesjonalnego partnera i doradcy osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel gwarantuje stały dostęp do pomocy prawnej w ramach rocznej składki, przenosząc tym samym na siebie ryzyko związane z kosztami usług prawników oraz wysiłek znalezienia odpowiedniego specjalisty ? stwierdza Piotr Skorupa.

Podkreśla jednocześnie, że takie ubezpieczenie jest coraz powszechniej stosowane w Europie Zachodniej, a w państwach takich jak Austria, Holandia, Niemcy, a przede wszystkim Szwecja ma je większość obywateli. ? W USA wprowadzenie rozwiązania odpowiadającego ubezpieczeniu ochrony prawnej (prepaid legal services) również wpłynęło na spektakularny wzrost dostępu do usług prawnych i podniosło równość wobec prawa ? zauważył.

Wzrost zainteresowania posiadaniem polisy ochrony prawnej obserwowany jest również w Polsce. Jeśli w 2017 r. o takiej usłudze wiedziało około 16% badanych, to w 2018 r. pozytywnej odpowiedzi udzieliło już blisko 27%.

? Roczny wzrost o ponad 10% to duży postęp i znak, że Polacy coraz bardziej interesują się tego rodzaju ubezpieczeniem. Świadczy to o tym, że ma ono w naszym kraju duży potencjał do rozwoju ? podkreśla w raporcie Rafał Hiszpański, prezes D.A.S.?