IV Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich

0

Radcowie prawni stale dążą do poprawy jakości świadczonej pomocy prawnej. Z tej przyczyny samorząd radców prawnych kładzie bardzo duży nacisk na poziom szkolenia aplikantów. Organizacja takich wydarzeń jak Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich umożliwia wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy młodymi adeptami sztuki prawniczej i radcami prawnymi. Dzięki temu władze samorządu mogą dynamicznie dostosowywać poziom kształcenia do nowych wymagań i oczekiwań rynku usług prawnych.

       W dniach 24?26 listopada 2017 roku odbyła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Radcowskich, zorganizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Tematem przewodnim było zagadnienie: ?Aplikanci, a samorząd radców prawnych. Nowe szanse i wyzwania.?

W swoim przemówieniu prezes KRRP Maciej Bobrowicz zwrócił uwagę na sposoby ulepszenia systemu przeprowadzania szkoleń. Goszczący Aplikantów dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński zaznaczył, że celem Forum jest wymiana poglądów, która służyć będzie doskonaleniu aplikacji. Podczas otwarcia Forum głos zabrał również dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik, a zarazem przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KIRP, która była odpowiedzialna za organizację Forum.

Gospodarze wydarzenia, dzięki specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, przedstawili uczestnikom Forum miasto Rzeszów oraz przybliżyli działalność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

W inauguracyjnym dniu Forum przedstawiciele aplikantów radcowskich wszystkich okręgowych izb radców prawnych w Polsce krótko scharakteryzowali reprezentowane przez nich izby, dzięki czemu aplikanci przestali być wobec siebie anonimowi, co sprzyjało dalszej integracji.

W programie znalazły się debaty poświęcone rozwojowi poziomu kształcenia aplikantów. Uczestnicy Forum zostali podzieleni na poszczególne roczniki i rozpoczęli pracę w trzech grupach tematycznych. Warsztaty umożliwiły aplikantom nawiązanie współpracy i dialogu w realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych.

Drugi dzień Forum rozpoczął się warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych trenerów i coachów Sabiny Kamińskiej i Joanny Krypel-Cieśli, których zamierzeniem było poznanie i trening w zakresie tzw. umiejętności miękkich. Po szkoleniach rozpoczęto dalsze prace w grupach tematycznych, w efekcie których, każda z grup opracowała prezentację zawierającą postulaty związane z danym zagadnieniem.

Dyskusje prowadzone przez aplikantów zaowocowały szeregiem ciekawych pomysłów, co do prowadzenia i odbywania aplikacji radcowskiej, które to przedstawiono władzom KIRP. Wyniki prac zostały omówione w panelu dyskusyjnym przez wiceprezesa KRRP Zbigniewa Tura, przedstawicieli Komisji ds. Rozwoju, przedstawicieli Komisji ds. Aplikacji, dziekana OIRP w Rzeszowie oraz przedstawiciela aplikantów.

Aplikanci przedstawiając swoje prezentacje podpisali się pod hasłem wypracowanym w trakcie trwania Forum Samorządowa aplikacja prowadzona przez najlepszych prawników dla przyszłych najlepszych prawników, zgodnie twierdząc, że aplikacja samorządowa jest niezbędna, ponieważ daje praktyczne przygotowanie do zawodu i możliwość nawiązania kontaktów w środowisku radcowskim. Po zamknięciu panelu dyskusyjnego przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie, podczas którego wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w IV. Ogólnopolskim Forum Aplikantów Radcowskich.

W dniach 24?26 listopada 2017 r. siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie stała się przestrzenią dla rozmów na tematy szeroko pojętych wyzwań i problemów, przed którymi stają aplikanci w trakcie i po zakończeniu szkolenia. Forum Aplikantów Radcowskich to wyjątkowe wydarzenie, które łączy świat nauki, zainteresowań i pasji. Daje możliwość zaprezentowania poglądów na tematy związane z odbywaniem aplikacji. Jesteśmy pewni, że znajomości zawarte podczas tego wydarzenia wzmocnią wspólną pracę na rzecz samorządu radcowskiego.

W imieniu Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Bartosza Opalińskiego oraz organizatorów IV Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Radcowskich, dziękujemy wszystkim aplikantom oraz władzom KIRP za aktywne uczestnictwo w obradach oraz ciekawą i konstruktywną dyskusję.

Gorąco zapraszamy do ponownego odwiedzenia Rzeszowa i naszej Izby.