Regaty

0

W sobotę 23 czerwca 2018 r. odbyły się VII Ogólnopolskie Regaty im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP. Podobnie jak w latach ubiegłych regatom patronowała firma Henri Lloyd.
W przeddzień regat załamały się trwające od wielu tygodni upały. Temperatura powietrza spadła w ciągu kilku godzin z 33 do 13 stopni C. Przed południem zaczęło jeszcze padać. Żeglarska to rzecz.

Nie miało to żadnego wpływu na frekwencję uczestników regat. Zgodnie z listą startową stawiło się dziesięć najdzielniej-szych załóg. Wszyscy pływali na nowoczesnych łódkach typu SIGMA. Wspaniała rywalizacja odbywała się, po-dobnie jak w roku ubiegłym, na wodach Jeziora Kierskiego przy hotelu Kaskada. Chwilami mocniej przywiało, ale w południe pokazało się słońce. Nie obyło się bez wywrotki jednej z łódek, ale wszystko się dobrze skończyło.

Pierwsze miejsce: Grzegorz Antonowicz (skiper), Katarzyna Ludwiczek, Ewelina Knapkiewicz, Franek Anto-nowicz i Jakub Żyto.
Drugie miejsce: Paweł Hałaczkiewicz, Elżbieta Hałaczkiewicz oraz Stanisław Hałaczkiewicz.
Trzecie miejsce: Wojciech Michniewicz, Piotr Borysiak i Marcin Badura.

Zwycięskie puchary, w tym Puchar Dziekana, oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Henri Lloyd oraz OIRP w Poznaniu ? bony towarowe uprawniające do zakupów w sklepach firmowych Henri Lloyd ? wręczono wieczorem, w czasie tradycyjnego festynu nad jeziorem Malta w Poznaniu.